Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Marlon de Jager-Wessel

Paul Oosterlaken is directeur van Kiremko uit Montfoort.
po@kiremko.com

Aandacht voor onze omgeving

1 juli 2021 | 2 minuten lezen

Voordat de corona-ellende ons allen overviel, hadden wij bij Kiremko besloten om ons Fair Future beleid, een beleid dat staat voor duurzaam ondernemen, vorm te geven en te formaliseren. Ondanks de verstorende werking van de coronapandemie hebben we besloten om dit project door te laten gaan en zijn we begin dit jaar gestart met de verdere invulling.
Voor ons beleid hebben wij aansluiting gezocht bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) (duurzame ontwikkelingsdoelen) zoals deze door de Verenigde Naties zijn gedefinieerd.

In hoofdstuk drie van ons beleidsplan, Medewerker en Maatschappij, focussen wij ons op drie SDG’s.
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
SDG 4: Goed onderwijs
SDG 8: Fatsoenlijke banen en economische groei

Kiremko is een betrokken onderneming die midden in de lokale gemeenschap staat. Als wereldwijde marktleider lijkt investeren in de regio of in Nederland niet vanzelfsprekend. In de wijde omgeving is bijna geen klant te vinden. Toch vinden wij de lokale omgeving belangrijk, omdat de omgeving het bedrijf in staat stelt zijn werk te doen. Dus steunt Kiremko de omgeving. Dit doen wij onder andere door te investeren in sport, jeugd en onderwijs.

‘Mensen zijn net aardappels, ze zijn op hun best als ze goed in hun vel zitten’

Maar we doen dit ook met een actief beleid op het ondersteunen en stimuleren van de medewerkers, door het bieden van opleidingskansen en toegang tot de arbeidsmarkt voor groepen die daar zelfstandig minder toegang toe krijgen. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor alle medewerkers en de werksfeer. Wij vinden het belangrijk dat ze zich goed voelen. We zeggen wel eens: “Mensen zijn net aardappels, ze zijn op hun best als ze goed in hun vel zitten”.

Er heerst een prettig sociaal klimaat binnen het bedrijf waar aandacht is voor elkaar en waar iedere medewerker, ongeacht welke functie hij of zij bekleedt, belangrijk is. Je merkt dat de medewerkers hierdoor loyaal en betrokken zijn bij de organisatie.

Ontwikkeling en het delen van kennis is één van onze belangrijkste doelen voor de toekomst. Kiremko streeft ernaar dat medewerkers in staat zijn te groeien binnen hun functie en wij bieden volop mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en trainingen.

De gezondheid van je medewerkers is belangrijk en daar hechten wij veel waarde aan. Door het creëren van een prettige werkomgeving, het stimuleren van beweging, het aanbieden van een goede balans tussen werk en privé en van gezonde voeding (zoals drie keer per week fruit) is het verloop en het verzuim binnen Kiremko zeer laag.

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar wij geloven erin dat je als onderneming moet investeren in je medewerkers, in hun gezondheid en ontwikkeling. Medewerkers hebben een lange weg te gaan voor ze met pensioen kunnen. Als onderneming zijn wij er medeverantwoordelijk voor dat ze gezond en fit de “eindstreep” halen.

GroothandelFood (groothandel)Lopikerwaard