AUTHENTIEK LAAGDREMPELIG EN VERFRISSEND

Sylvia Visser leidt op haar 33ste Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser

Vraag aan tien mensen welk beeld zij hebben bij een deurwaarder en de kans is groot dat negen daarvan denken aan een strenge man die “je geld komt halen”. Sylvia Visser bewijst dat dit beeld lang niet altijd klopt: op haar 33ste is zij directeur van Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser en wil zij vooral hun laagdrempelige karakter laten zien. ‘Wij zijn geen enge mensen.’

Sylvia beseft dat ze voor een directeur van een gerechtsdeurwaarderskantoor nog relatief jong is. Toch is ze via een heel natuurlijke weg in het vak gerold; haar vader runde tijdens haar middelbareschooltijd het familiebedrijf en ze was dan ook regelmatig bij Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser te vinden. ‘Ik vond zes weken zomervakantie maar lang duren, dus ik werkte in die weken mee in het bedrijf. Ik pakte post in, nam de telefoon aan en zette koffie. Daarna ging ik rechten studeren en bood m’n vader me een parttimebaan bij het bedrijf aan. Ik werd juridisch medewerker, waardoor ik veel van wat ik leerde in de praktijk kon toepassen. In 2009 studeerde ik af en toen zeiden mijn ouders – mijn moeder zit ook in de zaak – dat ik goed moest nadenken wat ik wilde. Ze hebben me nooit gepusht, maar ik wist dat ik het leuk vond. Uiteindelijk ben ik ervoor gegaan en werd ik “chef de bureau”, waarbij ik me bezighield met onder meer contractbeheer, personeel en organisatie. In 2010 ben ik de deurwaardersopleiding gaan doen en in 2016 nam ik het kantoor over. Mijn vader is nu 68 en werkt nog twee dagen in de week; zijn ervaring komt nog goed van pas. Mijn moeder doet nog altijd de financiële administratie. Ik ben hier dus echt ingegroeid.’

Onbetaalde facturen
Bij Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser doen ze in de basis al zestig jaar hetzelfde: kleine en grote ondernemers ondersteunen in het betaald krijgen van kleine en grote facturen. In de praktijk houdt dat in dat het twaalfkoppige team van incassomedewerkers, juristen en gerechtsdeurwaarders advies geeft, debiteurenbeheer doet, het incassotraject begeleidt en een gerechtelijke procedure opstart. ‘Ons werk is prachtig, omdat elke zaak anders is en je daardoor nooit weet wat de dag gaat brengen’, aldus Sylvia. ‘Daarnaast vind ik het mooi dat we onze juridische kennis praktisch kunnen toepassen. Iemand zit met een factuur die niet betaald wordt en wij moeten iets inzetten waardoor er voor iedereen een goede oplossing tot stand komt. Je hebt contact met de klant, de klant van de klant en alle partijen die zich daaromheen bewegen. We werken voor het regionale mkb – voor zpp’ers en kleine en middelgrote ondernemers – en daarnaast voor verhuurders in de regio. Op dat vlak kom je weer in andere rechtsgebieden terecht, maar de kern is altijd hetzelfde: er is iets aan de hand. De partij die werk heeft geleverd of iets verhuurt, wil geld zien en de andere partij gaat niet tot betaling over. Dat heeft vaak een reden, waardoor je met een betalingsregeling al een heel eind komt. Wil iemand niet betalen, dan gaan we meer dwangmiddelen inzetten. Het is altijd even aftasten wie je voor je hebt. Soms komt er – bijvoorbeeld door een faillissement – niks uit voor de schuldeiser. Met geduld en inzet komen we vaak ver, maar soms is het simpelweg een hele dure les geworden. Frustrerend, ook voor ons, maar het hoort erbij.’

‘Ons werk is prachtig, omdat je nooit weet wat de dag gaat brengen’

Een goede partner
Eén ding wil Sylvia heel duidelijk overbrengen: een deurwaarder is meer dan die strenge man met een vervelende boodschap. ‘Als ik op een verjaardag over mijn werk vertel, vallen er vaak ongemakkelijke stiltes. Deurwaarders worden toch een beetje “eng” gevonden. Bovendien dragen bepaalde tv-programma’s ook niet bij aan ons imago. Maar achter de deurwaarder zit ook maar gewoon een mens, waar je prima mee kunt praten en die je ook goed in je netwerk kunt hebben. Elke ondernemer kan immers met achterstallige betalingen te maken krijgen.’

‘Dat ik een vrij jonge, blonde vrouw ben, breekt vaak het ijs en kan ook helpen bij het de-escaleren qua gedrag, mocht dat nodig zijn. Ik doe mijn werk gewoon op een normale, eerlijke en fatsoenlijke manier. Ik ben een vriendelijk en toegankelijk persoon, maar houdt mijn rug wel recht als het nodig is. Je moet namelijk wel daadkrachtig zijn en in bepaalde situaties pressie uitoefenen. Het belangrijkste is echter dat we een goede partner zijn die op het gebied van bijvoorbeeld contracten, factureren en wanbetalers kan helpen en begeleiden. Het kost een ondernemer vaak heel veel tijd en energie om hier zelf mee bezig te zijn, dus is het prettig dat iemand met brede juridische kennis, maar zonder persoonlijke betrokkenheid bij de onderneming, dit van je overneemt.’

Familiewaarden
Ten opzichte van de tijd dat haar vader begon, is er veel veranderd in de markt. ‘Tot 2001 was een deurwaarder geen ondernemer, maar alleen een openbaar ambtenaar: je had een vast gebied waar je werkte en elke deurwaarder verdiende een goede boterham. Maar in dat jaar besloot de overheid dat er ook in de deurwaarderij vrije marktwerking moest komen. Daardoor hebben we eigenlijk een gekke pet op: enerzijds ben je openbaar ambtenaar en gebonden aan allerlei regels, maar je moet wel zelf je broek ophouden. Daardoor is er veel prijsconcurrentie gekomen. Daar moet ik als ondernemer nu wel rekening mee houden. We gaan overigens niet te ver mee in de prijzenoorlog. Wij bieden kwaliteit en je mag van ons een goed resultaat verwachten. Klanten die de goedkoopste willen, passen niet bij ons en andersom.’ Hoewel de markt veranderde, bleef het familiebedrijf trouw aan zichzelf. ‘Onze familiewaarden komen al zestig jaar terug in dit bedrijf. Het uit zich onder andere in ons personeelsbeleid. We hebben alleen maar mensen in vaste dienst en gaan goed en gezellig met hen om. Als ik een nieuwe medewerker selecteer, vraag ik aan het team wat zij ervan vinden. Onze manier van communiceren is heel laagdrempelig en er is geen hiërarchie. Buiten dat zijn we een authentiek bedrijf waar het draait om ouderwets hard werken in combinatie met innovatie. Een vernieuwende aanpak – denk aan digitalisering en de inzet van beeld (bijvoorbeeld infographics) – is immers ook belangrijk.’

Sylvia wil met Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser dé partij zijn waar mensen aan denken als ze met een financiële kwestie zitten. ‘De komende jaren hopen we op verschillende vlakken te kunnen groeien. Zo zijn we niet alleen bezig met incasseren, maar ook met bewindvoering, waarmee we mensen helpen die niet meer goed voor hun eigen financiën kunnen zorgen. Net zoals dat het voldoening geeft als we door smoesjes heen prikken en de vinger krijgen op “verstopt” vermogen van niet betalende klanten of overlast gevende huurders wegkrijgen, worden we ook heel blij als we iemand kunnen helpen financieel stabiel te worden. Als we een mail krijgen van een klant waarin staat dat we het fantastisch hebben gedaan, de tijd hebben genomen en goed hebben geluisterd, dan is onze missie geslaagd.’