AVANT GROEP ROLT DE RODE LOPER UIT VOOR WOERDENSE ONDERNEMERS

‘Alles kan, niks moet’


Avant groep bestaat uit verschillende entiteiten die gezamenlijk één hoofddoel nastreven: ondernemers op alle vlakken financieel ondersteunen. Hoewel het gevestigd is in Oudewater, richt Avant groep zich ook nadrukkelijk op de Woerdense ondernemers. ‘We kunnen met onze groep 98 procent van de financiële vraagstukken ondervangen.’

Aan tafel zitten Paul Noomen, Michel Bierhuizen en Lars van Beuzekom. Drie mannen met een andere expertise. Het drietal symboliseert de diversiteit binnen Avant groep en daarmee de vele vraagstukken waar ondernemers bij ze terechtkunnen. De groep bestaat uit de volgende bedrijven: Avant Accountants, Avant Auditors, Avant Pensioenadviseurs, Triple A assurantiën en hypotheken, Avant Ondernemersadviseurs en Credion. Met deze bedrijfstakken worden diverse ondernemers bediend: van zzp’er tot het grotere mkb en van de ondernemer met de ouderwetse schoenendoos tot de organisatie die elke week cijfers wil zien. ‘Wij geloven heel erg in de kracht van naast de ondernemer staan en we leggen dan ook graag de rode loper voor hen  uit’, vertelt Paul. ‘Ook ondernemers uit Woerden nodigen we van harte uit bij ons een kijkje te komen nemen. Avant groep heeft best wel veel raakvlakken met Woerden. Zo is Triple A er al jaren actief, komen enkele collega’s er vandaan en hebben diverse Woerdense ondernemers ons al gevonden. Woerden is een fantastische en actieve bedrijfsregio waar we graag op onze manier een steentje aan bijdragen.’

‘Wij geloven heel erg in de kracht van naast de ondernemer staan’


De ondernemer bepaalt
Hoewel Avant groep een totaalpakket aan financiële ondersteuning kan bieden, opereren alle diensten ook los van elkaar. ‘Het is onze kracht om alles wat een ondernemer financieel nodig heeft bij elkaar te brengen’, zegt Michel, die zich namens Credion als een “vrije” adviseur beweegt. ‘De ondernemer mag echter helemaal zelf bepalen wat hij bij ons wil afnemen en in welke disciplines hij hulp wil. Komt hij voor hypotheekadvies, dan gaan we hem niet pushen om ook andere diensten bij ons af te nemen. Ook als iemand al bij een accountantskantoor zit, maar op een bepaald vlak meer hulp nodig heeft, zullen we hem niet achter de rug van zijn bestaande accountant als klant proberen binnen te halen. Het is enkel ons streven om alles onder één dak te hebben wat een ondernemer financieel nodig heeft. Of het nou gaat om de jaarlijkse jaarrekening, fiscaal advies, het verkrijgen van een hypotheek of een pensioenregeling, we hebben op alle gebieden specialisten werken. We zoeken voor elke vraag de juiste personen erbij. Alles kan, niks moet.’

‘We zoeken voor elke vraag de juiste personen erbij’


Strategisch meedenken
De keuze voor de uitbreiding van specialisaties werd ingegeven door de verandering van de markt. ‘Avant groep staat al ruim zeventig jaar naast de ondernemer als accountant, een markt die de laatste jaren flink in beweging is. Daarnaast wordt er steeds meer verwacht van de ondernemer zelf. Welke keuzes maak je, wie is je adviseur of raadsman rondom de vele financiële vraagstukken van je bedrijf en zeker ook op persoonlijk vlak. Daarom hebben we als Avant groep een paar jaar geleden besloten om onze diensten te verbreden. Deze verschillende entiteiten geven ons handvatten om op een dieperliggend niveau strategisch mee te denken met de ondernemer. Dat wordt belangrijker.’ Lars vult aan: ‘Tegenwoordig zijn er zoveel ontwikkelingen op alle markten; het is voor een ondernemer bijna niet bij te houden. Deze krijgt met verschillende uitdagingen te maken, zoals digitalisering, de zoektocht naar goed personeel en veranderende wet- en regelgeving. Daarom heeft de ondernemer niet alleen behoefte aan iemand die zijn cijfers en verzekeringen op een rijtje zet, maar ook aan een sparringpartner. Die rol nemen we ook op ons; we hebben ook een empathische rol. We bieden ondernemers financiële rust, zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn: ondernemen.’ 

Een klant van Avant: Kleywegen Groep Net zoals Avant groep niet in een notendop te omschrijven is, geldt dat ook voor een van haar vaste klanten: de Kleywegen Groep. Wat in de jaren negentig begon als vof van de broers Van der Kleij, groeide uit tot een organisatie met diverse bedrijven met een eigen specialisme en uitstraling. De groep is actief in de infra-sector op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, sleufloze technieken, engineering en projectbegeleiding, de woning- en utiliteitsbouw en als arbeidsactiveringsplatform ‘De behoefte aan kennis die wij nodig hebben, is in de loop der jaren veranderd, mede als gevolg van de groei van onze eigen organisatie’, zegt financieel manager Frans-Willem Zevenhuizen. ‘Jaarlijks is er een auditteam van Avant bij ons om de jaarstukken te controleren. Dit kent een vrij formeel karakter en is ook een wettelijke plicht, maar zeker niet onbelangrijk. Daarnaast heeft Avant ook diverse specialismen in huis. Als zakelijk dienstverlener is het ook echt belangrijk om breed te zijn in het aanbieden van je diensten, dat heeft Avant goed opgepakt met bijvoorbeeld Triple A. Zij zijn voor ons echt waardevol. Om onze groei voor een deel te kunnen realiseren, hebben wij weer succesvol samengewerkt met Credion als financieringsspecialist. Daarnaast is Avant ook één van de sparringpartners bij ons aan tafel als er strategische zaken op ons pad komen. Wat we erg prettig vinden aan de samenwerking, zijn de korte lijnen. Voor vraagstukken hebben zij veelal een oplossing en als die er niet adequaat is dan komt die er. Daarnaast is afspraak ook afspraak.’