Quote_teken_links

BEDRIJVENTERREIN DE WIERS ZUID IN NIEUWEGEIN
BLIJFT BEHOUDEN

Het bedrijventerrein De Wiers Zuid in Nieuwegein blijft grotendeels bedrijventerrein. Eerder werd dit terrein aangewezen als te onderzoeken locatie voor woningbouw. Het college van B&W heeft besloten om de komende dertig jaar zekerheid te bieden aan vastgoedeigenaren en huurders op het bedrijventerrein.

Hiermee levert Nieuwegein een belangrijke bijdrage aan de behoefte aan bedrijventerreinen in de regio Utrecht, schrijft de gemeente in hun bericht. Enkel het gebied ten zuiden van Constructieweg, tussen het Schippersinternaat en Huis de Wiers, wordt gemengd woon-werkgebied. De gemeente nodigt vanaf 2020 private partijen uit voor initiatieven. ‘In de regio Utrecht is ook de komende decennia grote behoefte aan bedrijventerreinen. Uit gesprek met gevestigde ondernemers en vastgoeddeskundigen blijkt dat De Wiers Zuid potentie heeft om als bedrijventerrein te blijven functioneren. Met dit besluit spelen we daarop in en bieden we duidelijkheid aan ondernemers, zodat de bereidheid om te investeren ook weer kan groeien’, aldus Ellie Eggengoor, wethouder Economische Zaken.

De gemeente investeert zelf ook in het gebied door in 2020 te zorgen voor herbestrating van de wegen. Daarnaast gaat de gemeente met ondernemers in gesprek om te verkennen waar mogelijkheden liggen voor een upgrade van het bedrijventerrein. Hierbij gaat het erom het terrein voor de komende decennia duurzaam door te ontwikkelen.