Quote_teken_links

BIGA GROEP SCOORT HOOG OP DE LADDER
VAN SOCIAAL ONDERNEMEN

Biga Groep heeft sinds 11 juli officieel het PSO 30+ certificaat. PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen: het keurmerk voor inclusief ondernemen waarmee zichtbaar wordt wat de bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. ‘Met dit certificaat tonen we nu ook concreet aan wat we al sinds de komst van de Participatiewet in de praktijk doen’, aldus Yvonne Pot, manager re-integratie Biga Groep.

Biga Groep uit Zeist begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk door mensen in dienst te nemen of ze te helpen bij hun zoektocht naar een baan bij werkgevers in de regio. Yvonne vertelt trots: ‘We hebben vorig jaar ruim 50 mensen in dienst genomen uit de doelgroep en op dit moment meer dan 110 mensen met een indicatie Baanafspraak, beschut of WIA in dienst. Een mooie ontwikkeling naast het werk dat we al uitvoeren met 384 medewerkers met een SW-indicatie.’ Duurzame inzetbaarheid en social return zijn belangrijke thema’s bij Biga. ‘Ons re-integratieteam is de afgelopen twee jaar flink uitgebreid. Jobcoaches, consulenten en een arbeidsdeskundige begeleiden de medewerkers en zorgen voor een goede ondersteuning van de werkgever, ook administratief.’​