Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Marlon de Jager-Wessel

Bij estate planning draait alles om balans

Je zou het misschien niet direct zeggen, maar estate planning heeft bijzonder veel te maken met balans. Bijvoorbeeld de balans tussen vermogen en wensen, balans tussen degenen aan wie je iets nalaat en in z’n algemeenheid het opmaken van de balans. Bij PKF Wallast begeleiden Lianne Vermeulen-Boelm en Astrid Ziani-Becker ondernemers hierbij.

Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, gaat in de eerste plaats over je toekomstige nalatenschap, maar daarnaast ook over inkomens- en vermogensplanning. ‘Balans speelt daar een grote rol in’, leggen Lianne en Astrid uit. ‘Aan de ene kant heb je je inkomen en vermogen – dat wat je bezit – en aan de andere kant heb je je wensen: welke levenswensen en toekomstplannen heb je en wat wil je dat er met je vermogen gebeurt na je overlijden? Daarin ben je constant aan het balanceren.’

Vijf hoofdonderwerpen

Bij estate planning wordt met grofweg vijf hoofdonderwerpen rekening gehouden. Astrid: ‘De eerste is: hoe ziet je vermogen eruit en wie kan waar aanspraak op maken op basis van (bijvoorbeeld) je huwelijkse voorwaarden? Daarnaast gaat het over wat er gebeurt als je komt te overlijden. Wie erft jouw vermogen; wat heeft de wet hierin geregeld en wat kun je zelf sturen in een testament? Het derde onderwerp gaat over het sturen van je vermogen bij leven, bijvoorbeeld met schenkingen. Het vierde thema richt zich op eventueel vermogen in het buitenland en dus de invloed van het internationale recht op de uitvoerbaarheid van je wensen. Het laatste onderdeel is het maken van goede regelingen in financiële zin. Heb je het financieel qua inkomen en vermogen goed geregeld voor jezelf en je gezin als je wegvalt, bijvoorbeeld door ziekte of overlijden? Of is het wellicht verstandig om je inkomen voor die situaties te verzekeren met een arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering? En als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, heb je dan voldoende pensioen? Dat zijn de hoofdonderwerpen die een rol spelen bij planning van je inkomen en vermogen, bij leven en overlijden.’

Kortom, het gaat om de balans opmaken en de balans vinden. ‘De balans opmaken gaat over het bekijken wat je hebt geregeld en – met een check van ons bijvoorbeeld – of je het goed geregeld hebt. Aan wie laat je je vermogen na en onder welke voorwaarden? Mogen je schoonkinderen bijvoorbeeld erven? Wat is er geregeld voor de situatie dat je partner hertrouwt: kan diens nieuwe partner dan aan het vermogen komen? Die wensen staan altijd voorop; het gaat erom wie in bepaalde situaties aanspraak kunnen maken op jouw vermogen. Soms botsen die wensen met de wens van belastingbesparing. De balans zit hem dan in het maken van een afweging tussen “wie mag erven” en “tegen welke prijs”. Daarin zoeken we in overleg met onze klanten naar de juiste balans.’

‘Als je goed geïnformeerd bent, kun je ook betere keuzes maken’

Ondernemers 

Estate planning komt als vanzelfsprekend veel terug bij ondernemers met een eigen bedrijf. ‘Zij hebben bepaalde ideeën over de verdeling van het vermogen binnen het gezin’, aldus Lianne. ‘In veel gevallen is de wens om het bedrijf na te laten aan de potentiële opvolger. De balans zit hem dan in: hoeveel vermogen blijft er over voor de rest van het gezin en in welke regeling giet je het zodat niemand benadeeld wordt of zich benadeeld voelt? Bovendien heb je vaak in de eerste plaats te maken met huwelijkse voorwaarden die je met je partner sluit. De ondernemer doet dat meestal vanuit de insteek om het gezinsvermogen te beschermen. Maar val je weg of scheiden jullie wegen zich, hoe zorg je dan dat het allemaal nog klopt?’

PKF Wallast helpt daarbij door het geven van advies en inzicht. ‘Het bedrijf is voor veel ondernemers hun lust en hun leven, ze zijn er elke dag mee bezig. Dat is goed, maar aan de andere kant heb je ook je thuisfront en ben je gewoon een mens met alles wat daarbij komt kijken. Onze accountants en adviseurs kunnen estate planning op de agenda zetten, waarbij je even uit het ondernemen stapt en bekijkt hoe het er persoonlijk en financieel voor staat. Stroken eerder getekende huwelijkse voorwaarden en testamenten nog wel met je wensen? Is er al een levenstestament, zodat alles door kan gaan als je blijvend of tijdelijk uit de running bent? Het is altijd een momentopname en daarom is het goed om eens in de vijf jaar alles tegen het licht te houden. Je visie en vermogen, maar ook de wetgeving veranderen. Er kunnen ook bepaalde levensgebeurtenissen voorbijkomen die invloed hebben, zoals trouwen, scheiden of het krijgen van (klein)kinderen. Wij denken mee om de juiste vertaalslag te maken en de manier van vastleggen te bepalen. Bovendien houden we rekening met de fiscaliteit, waarover we eveneens veel kennis in huis hebben. Als je goed geïnformeerd bent, kun je ook betere keuzes maken.’

Rust

Lianne en Astrid vinden estate planning een mooi onderdeel van hun vak. ‘Het leukste is dat je hele families voorbij ziet komen. Ouders bouwen een bedrijf op, dan komen de kinderen in de zaak, die komen ook weer voor advies en vervolgens komen de kleinkinderen aan boord. Doordat je geregeld contact hebt met de klant, ontstaat er een band en kun je ze proactief wijzen op zaken die spelen. Het is iets waar we als mensen allemaal mee van doen hebben, maar een ondernemer zeker omdat ze vaak jarenlang vermogen aan het opbouwen zijn. Het is gewoon heel fijn om te weten dat je alles goed geregeld hebt, want je weet nooit wat er gebeurt. Het zijn geen fijne onderwerpen om over na te denken, maar als je het eenmaal goed hebt geregeld geeft dat rust en kun je je weer concentreren op je bedrijf.’

 

Website

pkfwallast.nl

InterviewOntwikkelingenDienstverleningAccountancyWoerden