Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Marlon de Jager-Wessel

BLR-BIMON richt pijlen op groeiende markten

Bij BLR-Bimon deinzen ze niet terug voor een uitdaging. Door de pandemie verandert de markt voor klimaatbeheersing. Terwijl de retailmarkt in grootte afneemt, richt de klimaatspecialist zich op groeiende markten, waaronder vastgoed.

‘We willen aansluiten bij de winnaars’

Vijftien jaar geleden besloeg de retail zeventig procent van het klantenbestand van BLR-Bimon. Voor Jan Paul en Wim Birkhoff was het geen verrassing dat de markt zou veranderen. Jan Paul: ‘Dat zagen we van verre aankomen. De afgelopen jaren gingen ieder jaar wel twee of drie van onze retailklanten failliet. Daar komt soms wel iets voor terug, maar nooit meer op dezelfde schaal. Daarom richten we ons sinds tien jaar ook op andere markten: vastgoed, kantoren, gezondheidszorg, leisure, scholen en kinderdagverblijven. Nu komt dertig procent van onze klanten uit de retail en het grootste deel uit andere branches.’

‘De coronacrisis heeft opnieuw grote invloed op het winkelaanbod’, gaat Wim verder. ‘Dat brengt de veranderende markt in een stroomversnelling. We moeten ons nog meer gaan focussen op groeiende markten. We willen het gat dat ontstaat door het wegvallen van de retail opvullen met nieuwe klanten. Er is genoeg markt voor ons, maar het zou mooi zijn als we er klanten bijkrijgen. Waar andere bedrijven in crisistijd misschien bezuinigen op marketingkosten, geven wij juist vol gas op marketing en communicatie. Voor alle groeiende markten maken we een specifiek marketingplan waarmee we de aandacht trekken. ’

‘Het is mooi als je kunt meebewegen met een opdrachtgever die verschuift in de markt’

Verschuiven
Vastgoed is een van die aantrekkende markten. Een vastgoedpartij waarmee BLR-Bimon al eerder samenwerkte, realiseert in een oud verzorgingstehuis aan de Vondellaan in Utrecht honderd nieuwe appartementen. Ook zij bewegen mee met de veranderende markt. Voorheen hadden zij vijf grote winkelketens, waardoor ze vastgoedpanden hadden. De winkelketens hebben ze van de hand gedaan en ze richten zich nu alleen nog op vastgoed. ‘Het is mooi als je kunt meebewegen met een opdrachtgever die verschuift in de markt’, vertelt Wim. BLR-Bimon is verantwoordelijk voor alle installaties in de nieuwe appartementen. Wim: ‘Een project van deze omvang, kunnen we alleen in bouwteamverband doen. We doen dit samen met een aannemer waar we vaker mee samenwerken. Dat werkt heel prettig: we doen iets nieuws, maar met een bekende opdrachtgever en een bouwteam waarin je elkaar kunt opvangen. Zo heb je ook een beetje leertijd. Als al die componenten nieuw zouden zijn, dan wordt het lastig.’

Voorman
Want zo’n groot project vergt wel wat van de klimaatspecialist. De moeilijkheid zit hem niet in de installaties, maar vooral in de snelheid van het project en de logistieke organisatie. Jan Paul: ‘Alles moet precies op het juiste moment op de juiste plek zijn. Lukt dat niet? Dan kan een andere betrokken partij niet verder. Het moet allemaal in elkaar passen en het tempo ligt hoog. Je moet meegaan in het treintje. Zo’n project valt of staat met een goede voorman die uitdagingen afvangt en oplost. Gelukkig hebben we er zo een. Hij werkte als regeltechniekmonteur bij ons en is zelf in het gat gesprongen. Hij doet dat bijzonder goed.’

Wim: ‘Het mooie van de woningbouw is het seriematige werken. We doen zoveel mogelijk, in zo min mogelijk uren, heel efficiënt en gestructureerd. Daar leren wij ook van. Bijvoorbeeld dat het goed werkt om je planning voor iedereen inzichtelijk te maken. Er is meestal wel een projectplanning, maar buiten de opdrachtgever kijkt niemand daarnaar. Onze voorman bespreekt nu elke week met de monteurs wat wanneer klaar moet zijn. Dat zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde richting op staan.’

Mooie installaties
Door het coronavirus zijn ventilatie en klimaatbeheersing belangrijker geworden, vertelt Jan Paul. ‘Het was altijd een sluitpost: meer dan in het bouwbesluit stond kwam er niet. Nu staat het steeds vaker bovenaan de agenda. Dat heeft behoorlijk wat impact. De gaten voor de ventilatie worden groter en de plafonds lager. Eerder werd gezegd: dat past niet, dus dat doen we niet. Nu heb je een hele andere discussie. En ja, dat is leuk! Bovendien zien we dat mensen steeds meer nadenken over energiezuinigheid. De vraag naar installaties zonder gas neemt toe, bij nieuwbouw en renovatie is het bijna altijd standaard. De huidige generatie is daar heel kritisch op. Wij kunnen daardoor mooie installaties maken.’

Dat brengt meteen weer een nieuwe uitdaging met zich mee. Wim: ‘Duurzame installaties worden steeds meer computergestuurd. Daarnaast worden warmtepompen, bronnen in de grond en allerlei systemen steeds complexer. Wij leiden onze monteurs op tot een hoger niveau zodat ze deze installaties kunnen maken en onderhouden. Als ze dan die kennis hebben, willen ze die natuurlijk ook graag inzetten. De installatietechniek bij woningen is weer relatief simpel. Als we dan veel woningbouwprojecten aannemen, ontstaat de vraag welke jongens de installaties gaan verzorgen. Ook daarin moeten we nadenken over de inrichting van onze organisatie. Het houdt ons allemaal scherp!’

InterviewInstallatietechniekAmersfoortLekstroomLopikerwaardUtrechtWoerden