Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Marlon de Jager-Wessel

DDM begint aan groot project

Demontage en recycling Boogbrug Vianen

Wie regelmatig over de A2 langs Vianen rijdt, zal hem ongetwijfeld kennen: de oude Lekbrug aan de kant van
Nieuwegein die naast de bestaande snelweg en fietsersbrug ligt. Bijna negentig jaar maakte de boogbrug onderdeel uit van het uitzicht, maar dat zal over enkele maanden anders zijn, want dan wordt de brug definitief weggehaald. DDM zorgt in de aannemerscombinatie “Combinatie Boogbrug Vianen v.o.f.” voor de demontage en de recyling van de burg.

De iconische brug werd geopend ver voordat de lezers van OnderNamen geboren waren: op 20 mei 1936. De brug was tot 2004 in gebruik voor verkeer, maar werd daarna overbodig door de komst van de Jan Blankenbrug. Inmiddels is het moment aangebroken dat de brug weggehaald wordt. DDM heeft in een aannemerscombinatie met KWS Infra en VES (Combinatie Boogbrug Vianen v.o.f.) van Rijkswaterstaat de opdracht gegund gekregen om de brug te demonteren en te recyclen. In juni is begonnen met de voorbereidingen, waarna in juli daadwerkelijk de eerste werkzaamheden op de brug zelf van start gingen. Ook voor DDM is het een bijzonder project. ‘We hebben ooit in dezelfde aannemerscombinatie en op dezelfde manier vijf boogbruggen verwijderd over het Amsterdam-Rijnkanaal, maar deze brug is qua formaat en gewicht verreweg het grootste wat we ooit gedaan hebben’, vertelt Jorn Vermeer van DDM. ‘Wat het ook uniek maakt, is het natuurgebied waar we in werken. Ook de kazematten die onderdeel uitmaken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn uniek, net zoals de huidige waterstand. Al met al heel complex dus.’

Stappenplan
Dat het complex is, blijkt wel uit de opsomming die Jorn maakt over de geplande werkzaamheden. ‘We zijn begonnen met het verwijderen van het asfalt op de brug, om het gewicht te reduceren. Daarna gaan we de fietsbrug demonteren; dat is de brug die op betonnen pijlers ligt. Vervolgens beginnen we met de sloop van de aanbruggen. Als de fietsbruggen en aanbruggen verwijderd zijn, gaan we de boogbrug lostillen en uitvaren. Dat doen we met een groot ponton dat onder de brug komt te liggen. Daar staat een constructie op die de boogbrug aan de bovenkant van de boog optilt. Dit om de originele kracht in de brug te behouden (een boogbrug is een hangende constructie, het wegdek hangt in de boog). De brug wordt vervolgens uitgevaren naar de Prinses Beatrix Sluis waar we deze verder verkleinen zodat hij onder de andere bruggen in de Lek door kan. Daarna demonteren we hem verder en worden de onderdelen gerecycled tot nieuwe bouwmaterialen. De 5500 ton aan staal wordt nieuw staal en asfalt en beton (ongeveer 21500 ton) worden tot granulaat gemaakt.’

 

‘99 procent wordt gerecycled naar nieuwe bouwmaterialen: 5500 ton staal en 21500 ton beton’

Bescherming van de natuur
Het feit dat de boogbrug midden in een natuurgebied ligt, maakt het project extra uitdagend. ‘Het is met name belangrijk dat we de uiterwaarden goed beschermen. We beschermen ze met een speciale bouwondergrond die we maken van doeken, zand en rijplaten. Als we de aanbruggen en fietsbruggen gaan slopen, dan belandt eventueel vallend puin op de bouwondergrond. Ook dat sorteren we uit en voeren we af naar erkende verwerkers. Zo beschermen we de grond tegen eventuele vervuilingen. Ook de rivierkazematten, die onderdeel uitmaken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en in de hoofdpijlers aan weerszijden van de Lek gebouwd zijn, dienen beschermd en behouden te worden. Dat doen we met houten draglineschotten. Verder hangen we “linten” onder de brug om te voorkomen dat vogels daar gaan broeden. Het zou natuurlijk heel vervelend zijn als we dat proces verstoren. Verder zit er een aantal gaten in de boogbrug; die gaan we dichten met gaas zodat wordt voorkomen dat vogels daar een nestje gaan leggen tijdens de demontagewerkzaamheden.’

Ook op andere gebieden zorgt DDM dat het proces zo optimaal mogelijk verloopt. ‘We gebruiken onder andere HVO100 biodiesel voor onze machines, waarmee we een groot deel van de CO2- en stikstofuitstoot reduceren. Voor de omgeving hebben we een app ontwikkeld waarin de buurtbewoners de werkzaamheden bij kunnen houden en deze ook kunnen beoordelen. Zo weet iedereen wat er speelt en hoe ver we zijn.’

Als alles volgens plan verloopt, wordt de brug 7 november – als de waterstanden het meest gunstig zijn – uitgelift en uitgevaren. Daarna wordt deze verder verkleind en afgevoerd. Vervolgens wordt het slopen van de aanbrug aan de zuidzijde voortgezet. In juni 2022 moet het project klaar zijn. Er zijn plannen om (een deel van) de brug tentoon te stellen bij het Stedelijk Museum in Vianen. Jorn sluit af: ‘Het is voor heel veel mensen in de omgeving een speciale brug en voor ons is het dan ook heel bijzonder om hieraan mee te mogen werken.’

InterviewBouw & VastgoedInstallatietechniekGrond- weg- en waterbouwUtrecht