De groei van Woerden

Quote_teken_links

‘Wonen en werken in de gemeente zorgt voor
betrokkenheid en een leefbare gemeenschap’

Rolf

Rolf Verschure, vennoot bij Lekx Kok & Geerlofs accountants, is een betrokken accountant voor zijn klanten. Daarnaast zet hij zich in voor ondernemend Woerden via Ondernemerskring Woerden.
r.verschure@lkg-accountants.nl

Eind oktober zijn de plannen voor de ontwikkeling van de wijk Snellerpoort openbaar gemaakt door de gemeente. Met deze ontwikkeling is ook de ambitie duidelijk geworden: Woerden gaat groeien naar 60.000 inwoners. Een ontwikkeling die niet tegen kan worden gehouden, gezien de groei van de Nederlandse bevolking. De verwachting is dat de provincie Utrecht tot 2040 met twaalf procent groeit. Als Woerden daar haar steentje aan bij wil / moet dragen is de stap van 52.000 inwoners begin 2019 naar 60.000 iets boven de ambitie van de provincie. Dat is aan ondernemers goed uit te leggen; door een iets hogere ambitie kan dan goed worden onderhandeld. En dat zal nodig zijn, gezien de huidige begroting.

Woerden wordt geprezen voor haar binnenstedelijke ontwikkeling van woningen. Prima om voor bepaalde terreinen en gebieden te kijken naar de kansen. Ook door de brugdiscussie in Woerden-West en de locatievoorstellen die er nu liggen komen er weer – volgens de daarbij verrichte studie – mogelijkheden om de binnenstedelijke ontwikkelingen van woningbouw uit te breiden.

Gezien de duurzaamheidsplannen en ambities om de bevolking te laten groeien, waar blijft bij deze plannen dan het vraagstuk over de werkgelegenheid binnen Woerden? Leuk hoor, veel inwoners, maar juist wonen en werken in de Woerdense gemeente zorgt voor betrokkenheid en een leefbare gemeente. Iets wat wij nu met elkaar goed hebben ingevuld en waar wij oprecht trots op mogen zijn. Of is de ambitie een forensenstad te worden? Ik hoop van niet.

Binnenstedelijke herontwikkeling geeft aan de randen van Woerden de verplichting zorg te dragen voor bedrijventerreinen, zeker als binnenstedelijk een bedrijventerrein wordt ingeleverd voor woningbouw. Alleen op deze manier is het mogelijk dat Woerden, ondanks de groei, zijn mooie en fijne plek met een betrokken maatschappij kan behouden.

Het mag duidelijk zijn dat de groeiambitie en de behoefte aan bedrijventerreinen er zijn, naast de schuifruimte- (zes tot negen hectare) en de uitbreidingsvraag (zo’n tien hectare) die binnen Woerden speelt. Deze vraag is niet om bedrijven naar Woerden te trekken, maar om Woerdense bedrijven te behouden.

De groeiambitie van de gemeente is een gevolg van de groei van Nederland. Het is zaak het zo te organiseren en een visie te ontwikkelen waardoor Woerden haar levendige samenleving behoudt. Daar zijn ook ondernemers en dus bedrijventerreinen en werkgelegenheid bij nodig. Naast de Raad, de burgemeester en wethouders, zullen wij als inwoners van Woerden ons dit moeten realiseren. Om te behouden wat we hebben, moet Woerden doorontwikkelen en er op letten dat de kwaliteit van de gemeente waar wij allemaal van profiteren hetzelfde blijft.