fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

Jan Henk van der Velden is sinds augustus 2017 directeur-bestuurder van stichting Utrecht Science Park. Het Utrecht Science Park is met meer dan 28.000 werknemers (en meer dan 55.000 studenten) het grootste sciencepark van Nederland.

0610414847

janhenk.vandervelden@utrechtsciencepark.nl

De volgende metamorfose

24 juni 2022 | 2 minuten lezen

‘Als je er drie maanden niet was geweest, stond er wéér een nieuw gebouw’, zo meldde historicus Maarten van Rossum in een recent artikel in het FD over de ontwikkeling van het Utrecht Science Park. Natuurlijk is dat wat overdreven, maar wél beeldend voor de enorme groei die het gebied heeft doorgemaakt als gevolg van de enorme magneetwerking van deze unieke concentratie van kennis. Zoals inmiddels wel bekend, groeide het gebied uit tot het grootste science park van Nederland.

Geheel in het thema van deze OnderNamen kun je, zeker als je het over tientallen jaren beziet, over diverse, elkaar opvolgende metamorfoses spreken.

Het is al weer “enige” jaren geleden dat ik als eerstejaars rechtenstudent door een nog leeg, sfeerloos gebied naar mijn hoorcolleges toe fietste. Het contrast met nu is heel groot. Zeker in het centrumgebied rondom de Heidelberglaan is het overdag enorm druk, met studenten en medewerkers en diverse foodcourts en foodtrucks. Per uur passeren tientallen trams en bussen en per dag wordt het Utrecht Science Park door 25.000 fietsers bezocht. Inmiddels kunnen deze fietsers zelfs gebruikmaken van het langste regenboogfietspad van de wereld.

‘Het is al weer “enige” jaren geleden dat ik als eerstejaars rechtenstudent door een nog leeg, sfeerloos gebied naar mijn hoorcolleges toe fietste. Het contrast met nu is heel groot’

Maar de ontwikkelingen gaan gelukkig door, de Universiteit en het UMCU Utrecht zullen de komende jaren onder meer diverse al tientallen jaren oude gebouwen renoveren. Ook is in het gezamenlijke, met tientallen partners ondertekende Ambitiedocument Utrecht Science Park uit 2019, de ambitie vastgelegd om nog vierduizend tot achtduizend Research & Development banen aan het gebied toe te voegen om nog meer maatschappelijke relevantie te realiseren. Niet voor niets wordt ook in het recente coalitieakkoord het Utrecht Science Park aangemerkt als dé banenmotor met werkgelegenheid, van mbo tot hbo en universitair, ook op de langere termijn.

Inmiddels zijn deze ambities ook verwerkt in de concept-omgevingsvisie die binnenkort door de gemeenteraad zal worden behandeld. In deze omgevingsvisie wordt naast verdichting en intensivering van bebouwing ook ingezet op verdere verbetering van het verblijfsklimaat met veel groen en het verhogen van het voorzieningenniveau, mede in combinatie met de realisatie van duizenden extra studentenwoningen.

Kortom: na akkoord van de Raad kan in het Utrecht Science Park een volgende belangrijke slag worden gemaakt! Op naar de volgende metamorfose!

Onderwijs & CultuurOnderwijsinstellingUtrecht