Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Marlon de Jager-Wessel
Delen Amersfoort straks duurzaam verwarmd met warmte uit rioolwaterzuiveringsinstallatie
26 september 2022 | 2 minuten lezen

De gemeente Amersfoort, waterschap Vallei en Veluwe en Warmtebedrijf Amersfoort hebben officieel de handen ineen geslagen om aquathermie op grote schaal in Amersfoort mogelijk te maken. Met de intentieovereenkomst die 12 september getekend is, geven alle partijen aan om de komende tijd afspraken te maken over de realisatie van deze zeer duurzame warmtebron. Deze kan potentieel ruim zevenduizend huishoudens in Amersfoort verwarmen via het warmtenet van Warmtebedrijf Amersfoort.

Hiermee komt de langgekoesterde wens in zicht om Amersfoort versneld, vrijwillig en volledig duurzaam van het aardgas af te kunnen halen. De warmte wordt uit het effluent (gezuiverd rioolwater) van de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie op de Isselt gehaald, dit wordt aquathermie genoemd. Patrick Gaynor, heemraad van waterschap Vallei en Veluwe licht toe: ‘De levering van warmte uit effluent draagt bij aan de verduurzaming van Nederland en helpt gemeenten om te komen tot aardgasvrije wijken. Grootschalige ontwikkelingen, zoals in Amersfoort, helpen om de potentie van aquathermie goed voor het voetlicht te brengen.’

Momenteel wordt het warmtenet van Warmtebedrijf Amersfoort flink uitgebreid op bedrijventerreinen Isselt en De Hoef, zodat in de nabije toekomst woonwijken kunnen worden aangesloten. Het Warmtebedrijf investeert momenteel veel in steeds nieuwere technieken voor duurzame warmtebronnen. Zo is vorige maand een grote stap gezet voor de realisatie van geothermie. Directeur Valentijn Kleijnen licht toe: ‘Juist doordat het warmtenet in Amersfoort wordt aangelegd, en doordat het Warmtebedrijf haar krachten gebundeld heeft met platform Energie voor Elkaar, kunnen we in dit soort nieuwe technieken investeren. Het is de bedoeling dat het warmtenet haar warmte krijgt uit diverse warmtebronnen en technieken, want alleen dan kan je zo duurzaam mogelijk stabiele en comfortabele warmte blijven leveren, tegen een goede prijs. En daarmee bieden we een duurzaam en betaalbaar alternatief voor een aardgasaansluiting en versnellen we de energietransitie.’

Bouw & VastgoedInstallatietechniekDienstverleningEemvallei