Quote_teken_links

DIGITALISERING LEIDT TOT MEER KLANTCONTACT

Bij Frank Financiële Huisarts vindt op dit moment een nieuwe ronde van digitalisering plaats. Er wordt een compleet nieuw CRM-pakket geïnstalleerd, wat vele nieuwe mogelijkheden met zich meebrengt. Het pakket maakt gebruik van zogeheten workflows. Hierdoor worden processen gestandaardiseerd en onder andere automatisch vervolgacties klaargezet. Daarnaast zijn er koppelingen met nagenoeg alle verzekeraars. De verzekeraar vult automatisch het CRM-pakket en hangt daar de meest actuele polis aan. Dit zorgt ervoor dat de informatie altijd actueel is. Tevens worden fouten hiermee voorkomen.

Voor de relaties van Frank Financiële Huisarts betekent dit dat zij online toegang kunnen krijgen tot hun eigen actuele gegevens en dat zij via een beveiligde omgeving hun documenten kunnen uploaden. Al deze digitalisering zorgt ervoor dat er meer service ontstaat en er meer tijd overblijft om actief met de relaties in gesprek te gaan. Bovendien is de beveiliging en privacy optimaal gewaarborgd.