Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Marlon de Jager-Wessel

Doneren door te kopen

ACTIE MET LOKALE SPORTVERENIGING PAST GOED BIJ ZEEUW & ZEEUW

Na het succes van vorig jaar, waarbij Zeeuw & Zeeuw een actie organiseerde om de lokale horeca te ondersteunen, passeerde afgelopen zomer opnieuw een lokale actie de revue. Wie tussen juni en augustus een auto kocht bij een van de vestigingen van Zeeuw & Zeeuw, mocht namens hen een donatie doen aan een lokale sportvereniging. Zo ook bij de Ford-dealer in Nieuwegein. Max van den Boogaard, directeur Ford & marketing bij Zeeuw & Zeeuw, en Wim de Pater, vesti- gingsmanager vertellen over de gedachte achter deze lokaal gerichte acties.

‘Lokale acties passen goed bij onze kernwaarden’, vertelt Max over de insteek van het idee. ‘We hebben bij Zeeuw & Zeeuw vijf kernwaarden waar we alles aan toetsen. We zijn betrokken, onderscheidend, deskundig, ambitieus en geïnteresseerd. Waar deskundigheid en ambitie vooral terugkomen in onze adviesgesprekken, zijn betrokkenheid en interesse juist heel belangrijk in onze communicatie. We willen betrokken zijn bij onze medewerkers, klanten en de maatschappij. Onze marketing stemmen we daar ook op af. Daarom zoeken we in onze uitingen en acties lokale samenwerkingen, of leggen we een link naar maatschappelijke thema’s. In de afgelopen tijd hebben we allemaal gemerkt hoe belangrijk sport is. Het is een uitlaatklep voor veel mensen en een sportclub is een plek waar mensen samenkomen. Daarom vonden we deze actie nu heel passend.’

 

GEKOZEN VERENIGINGEN

De actie werd deze sportzomer in alle Zeeuw & Zeeuw-vestigingen georganiseerd. Maar, elke vestiging koos zelf twee of drie sportverenigingen uit waaraan gedoneerd mocht worden. Max: ‘Hierdoor versterken we het lokale karakter van de actie.Iedere vestigingsmanager kreeg de vraag om samen met het team hun lokale verenigingen te kiezen. Per vestiging verschilden de afwegingen van de keuze. Zo werden sportverenigingen gekozen waar collega’s actief bij betrokken zijn, maar ook verenigingen waar trouwe klanten sporten, of waar de kinderen van klanten sporten. Alle clubs hadden in ieder geval één ding gemeen: het zijn lokale verenigingen in de omgeving van de vestiging. De meest verrassende keuze vond ik zelf een hengelsportvereniging. Dat is niet gelijk het eerste waar je aan denkt, maar de collega’s in Woerden hadden deze geselecteerd, omdat vissen nu als olympische sport is aangewezen. Het plaatselijke team vond het leuk om op die actualiteit in te spelen en daarom de lokale hengelsportvereniging te steunen. Daar kwamen van klanten ook veel leuke reacties op.’

‘In de afgelopen tijd hebben we allemaal gemerkt hoe belangrijk sport is.’

OPBRENGSTEN

‘Wie deze zomer een nieuwe of gebruikte auto kocht, mocht namens ons dertig euro doneren aan een van de verenigingen die door onze vestiging was geselecteerd’, vertelt Wim. ‘We hebben het bewust bij twee of drie verenigingen gehouden, omdat we wilden voorkomen dat de donaties erg zouden versnipperen en verenigingen bijvoorbeeld maar zestig euro zouden krijgen. Het is veel leuker om drie grotere cheques uit te reiken, dan tien bedragen waar een vereniging weinig mee kan. De cheques hebben we begin september overhandigd. Dat was natuurlijk fantastisch om te doen. Verenigingen kunnen met een paar honderd euro zoveel doen! Ze waren er heel blij mee.’

 

VERVOLG

De sponsoractie was een vervolg op de actie van vorig jaar, toen Zeeuw & Zeeuw-klanten bij aankoop van een nieuwe auto een cheque van honderd euro kregen om te besteden bij lokale horecazaken. Wim: ‘Het was in de periode dat horecagelegenheden niet of nauwelijks omzet konden maken. De actie ontstond vanuit de koop-lokaal-gedachte, die wij graag steunden. We wilden lokale ondernemers helpen. Door de cheques ter waarde van honderd euro uit te geven, gaven we onze klanten een leuk avondje uit om hun nieuwe auto te vieren, terwijl we lokale horecaondernemers honderd euro omzet gaven. Ze hoefden geen korting of iets dergelijks te geven, het was één op één omzet. Die actie werd heel goed ontvangen. Daarom hebben we het idee van de actie herhaald, maar alleen de doelgroep iets veranderd.’ ‘Ik verwacht eigenlijk dat we volgend jaar opnieuw een vergelijkbare actie zullen hebben’, sluit Max af. ‘Het past bij goed bij Zeeuw & Zeeuw, dus waarom niet? Misschien dan met een andere selectie aan sportverenigingen, maar wellicht bedenken we ook weer iets nieuws wat dan bij de tijdgeest past. Voor 2021 kijken we in ieder geval terug op een geslaagde actie met vele mooie giften aan lokale verenigingen.’

OntwikkelingenTransport & AutobrancheAutodealerLekstroom