Een goede reputatie is zo afgebroken

Quote_teken_links

‘Laat zelf zien waar je voor staat’

george

In 1978 gestart als verkoper van vrachtwagens bij Terberg Benschop B.V. en momenteel voorzitter van de Raad van Bestuur van Royal Terberg Group. In 2017 was Royal Terberg Group de trotse winnaar van de Familie Bedrijven Award. George is 66 jaar oud en houdt van een sportief leven. gt@terberg.nl

Toen mijn overgrootvader in 1869 als dorpssmid begon, was het adagium: hard werken, dienstbaar zijn voor je klanten en zorgen dat zij te allen tijde tevreden zijn. Smidswerk betekende zware, lichamelijke arbeid en werkweken van zeventig tot tachtig uur waren heel normaal. Dat gold ook voor mijn opa die de smederij van zijn vader begin 20ste eeuw overnam en dat gold ook voor mijn vader en oom die eind jaren dertig de eerste smidsknechten van mijn opa werden. De concurrentie van een andere smid in het dorp Benschop was groot en van alle negen kinderen werd al vroeg gevraagd om mee te helpen en wat geld voor het gezin bij te verdienen. Onze klanten waren de plaatselijke boeren, protestant en katholiek, en die hadden het vaak ook niet breed. Je deed je uiterste best om hen te behagen. Alle werkzaamheden van het hele jaar voor de boeren werden eenmalig tussen Kerst en het nieuwe jaar contant afgerekend, met een bolknak en een glas jenever als dank.

Met deze aanpak uit het verleden zijn onze huidige kernwaarden ontstaan, waardoor we ons laten leiden bij alle werkmaatschappijen in de twaalf landen waar we gevestigd zijn. Het begint bij ondernemerschap, de mogelijkheden zien en benutten die de markt te bieden heeft; klantgerichtheid, altijd goed naar je klanten luisteren en daar je productontwikkeling op afstemmen; innovatie, zonder innovatie is er geen bestaansrecht en dit is een oneindig proces; kwaliteit, dit spreekt voor zich en als dit niet op orde is, is er geen toekomst; flexibiliteit, snel en alert inspelen met nieuwe producten op de wensen van de markt en ook erkennen dat als er geen vertrouwen meer is in bepaalde activiteiten ermee stoppen en iets anders gaan doen; duurzaamheid, beseffen dat je als familiebedrijf op verantwoorde wijze met onze planeet omgaat en dat je het bedrijf weer gezond aan de volgende generatie overdraagt; integriteit, een man een man, een woord een woord, kom altijd je afspraken na en zorg dat je daardoor altijd een betrouwbare partner bent. Vanzelfsprekend gaat er bij ons ook wel eens iets mis, maar los het dan op en laat de klant nimmer de dupe zijn. De klant moet altijd op je kunnen rekenen.

Met directie en management van de werkmaatschappijen bespreken we de kernwaarden en met elkaar waken we ervoor dat deze in de praktijk ook worden toegepast. Door zelf het goede voorbeeld te geven, zien de werknemers hoe je in elkaar steekt en is het ook makkelijker de kernwaarden over te dragen. Het duurt jaren om een goede, degelijke reputatie op te bouwen en er is weinig voor nodig om dit snel af te breken.