Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Marlon de Jager-Wessel

Een passie voor onderwijs, vertaald naar een particuliere school

Veel OnderNamen-lezers kennen Gouden-Parelwinnaar Roel van Stokkum als hét gezicht van Verweij Elektrotechniek in Nieuwegein. Wat echter niet iedereen weet, is dat Roel naast directeur bij Verweij, ook mede-eigenaar is van particulier opleidingsinstituut Notenboom. Samen met Barbara Suijkerbuijk, die als directrice de dagelijkse leiding over de school heeft, kocht hij de school twee jaar geleden van de familie Notenboom. 

Barbara Suijkerbuijk

‘Ik wil eens een ander verhaal vertellen.’ Met die woorden begint Roel te vertellen over zijn persoonlijke passie voor het onderwijs. ‘De jeugd heeft de toekomst. Daar moet je in investeren. Zo kijk ik er in zijn algemeenheid naar en ook binnen Verweij. Binnen Verweij hebben we ons eigen leslokaal inclusief praktijkruimte, waar we collega’s bijscholen op alle vlakken. Van techniek tot het opfrissen van d’s en t’s in de Nederlandse spelling. Het is net waar behoefte aan is. Het leslokaal is in ieder geval vaak in gebruik. Daarnaast zijn we altijd bezig met het opleiden van stagiaires en BBL-studenten. In coronatijd merkte ik dat sommige studenten moeilijker een opleidingsplek konden vinden. Wij zijn gewoon doorgegaan met aannemen en begeleiden. We moeten in de toekomst blijven investeren. Daar gaat het wat mij betreft om. Ook in moeilijkere tijden.’

Onderwijs
‘Onderwijs is me sowieso niet vreemd’, vertelt Roel verder. ‘Los van de opleidingsplekken die wij bieden bij Verweij, geef ik zelf regelmatig gastcolleges op mbo’s en hogescholen. Daarnaast zit ik al bijna tien jaar in de regiocommissie van ontwikkelingsfonds Wij Techniek. Daarmee stimuleren we vakmensen in de branche om zich te blijven ontwikkelen. Ook zit ik periodiek met alle directeuren en managers van regionale mbo’s om tafel om te praten over de aansluiting van de technische opleidingen en het bedrijfsleven. Die aansluiting is namelijk essentieel. Ik kan mij nog herinneren dat er tien jaar geleden bijna niets over duurzaamheid in de lesprogramma’s voorkwam, terwijl dat in de branche al enorm leefde. Door hier samen over in gesprek te gaan, zorg je voor opleidingen die beter aansluiten op het werkveld. Met regulier onderwijs merk je dat die aanpassingen tijd in beslag nemen. Bij particuliere opleidingen vind je veel meer flexibiliteit. Daarom is het zo mooi dat ik twee jaar geleden samen met Barbara de kans kreeg om de particuliere school Notenboom over te nemen.’

Gedeelde passie
Ook Barbara heeft een passie voor onderwijs, zo vertelt ze. ‘Ik heb ooit de lerarenopleiding Nederlands gedaan, al heb ik altijd gedacht dat mijn plek niet voor de klas is. Maar het onderwijs heeft me wel altijd aangetrokken. In mijn hele carrière was er wel een link te vinden met het vakgebied, maar vaak in combinatie met een commerciële insteek. Een particuliere opleiding is wat dat betreft het summum. Het mooie is dat het een bedrijf is, waar je je eigen broek omhoog moet houden. Tegelijkertijd zijn we door onze bedrijfscultuur wendbaarder dan een reguliere school. In 2012 begon ik als beleidsmedewerker onderwijs bij Notenboom. Ik voerde bijvoorbeeld gesprekken met de inspectie en hield me vooral bezig met de kwaliteit van het onderwijs. Mijn passie ligt bij het creëren van hoogstaand onderwijs, dus het is mooi dat dit nu kan binnen een eigen onderneming. De school was eerst in bezit van Stan en Marije Notenboom. Hij richtte zich op het voortgezet onderwijs en zij op de beroepsopleidingen. Hun zoon zou het bedrijf overnemen, maar zag hier uiteindelijk vanaf, omdat zijn ambities ergens anders lagen. Toen kwam de vraag op mij af. Ik belde gelijk Roel of we dit samen konden doen. Dat was denk ik een gesprek van drie minuten. We zeiden volmondig ja.’

Roel van Stokkum

De school als onderneming
‘Als particuliere school ben je zelf verantwoordelijk voor je inkomsten’, vertelt Barbara. ‘Reguliere scholen krijgen subsidies, maar wij niet. Dat betekent dat je jezelf moet onderscheiden. Allereerst natuurlijk door ons product, onderwijs, zo goed mogelijk aan te bieden. We hebben zowel voortgezet onderwijs (vmbo-t, havo en vwo) als mbo, kort hbo en hbo in huis. Afgelopen jaar hebben we de stempel uitmuntend gekregen voor het onderwijs dat we bieden voor leerlingen en studenten. Wij geven onze leerlingen intensieve, persoonlijke begeleiding. Klassen bevatten bij ons maximaal vijftien leerlingen. Studenten zijn hier de hele dag en de hele dag door is er begeleiding aanwezig. Ook wanneer ze tussen de vaste lessen door in studieruimtes aan hun huiswerk werken, hebben ze de mogelijkheid om hulp te vragen. Vanaf de eerste dag zijn er zowel een mentor als coach die de leerling één op één begeleiden. De mentor voor de studievoortgang en de invulling van keuzes binnen de opleiding, en een coach voor de persoonlijke ontwikkeling, inzicht krijgen in talenten, formuleren van ambities en stappen op weg naar het realiseren van die ambities. Los van eventuele verwachtingen die thuis of in de omgeving gecreëerd worden, kijken we waar iemand ’s ochtends z’n bed voor uitkomt. We besteden veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling, bovenop de basisvaardigheden die je tijdens je opleiding opdoet. De manier van lesgeven verschilt daarbij van regulier onderwijs. Onze docenten zijn veelal zzp’ers die ook werkzaam zijn in het bedrijfsleven. Vanuit daar nemen zij veel praktische kennis mee. De stof die in lessen wordt behandeld, wordt gekoppeld aan cases uit de praktijk. Het maakt dat theorie veel tastbaarder en toepasbaar wordt. Het gaat hier niet om literatuurlijstjes afvinken, maar om vaardigheden aanleren. Ook is het mogelijk om af te studeren binnen de eigen onderneming of het familiebedrijf.’

Moeilijke jaren
Nadat Roel en Barbara Notenboom overnamen, volgden gelijk twee lastige jaren. Barbara: ‘Wij begonnen eind 2019, toen het schoolseizoen al gestart was. In een lopend jaar kan je weinig veranderingen meer aanbrengen, dus we richtten ons op het volgende lesjaar. Corona brak echter los, wat gelijk een flinke stresstest was. Hoe zorg je dat leerlingen geen achterstand krijgen? Hoe werf je in tijden van lockdown voor een nieuw schooljaar? Het was gelijk een test hoe stevig ik in mijn schoenen stond. Gelukkig ging dat prima en heb ik nog steeds geen seconde spijt van de stap die we hebben gezet. Ik heb deze tijd zelfs wel positief ervaren. We hebben nul discussie gehad over de vorm waarin we ons onderwijs de afgelopen tijd hebben aangeboden. Ook de betrokkenheid van docenten en andere betrokkenen was heel positief. De werving voor het nieuwe schooljaar bleef de grootste uitdaging. We hebben wel aan online marketing gedaan, maar ons verhaal breng je het beste persoonlijk over. Inmiddels zijn de eerste onderwijsbeurzen weer achter de rug – deze mochten gelukkig nog doorgaan – waar we de toegevoegde waarde van onze school goed over hebben kunnen brengen.’

InterviewOntwikkelingenSamenwerkingBouw & VastgoedInstallatietechniekOnderwijs & CultuurOnderwijsinstellingEemvalleiLekstroomLopikerwaardUtrechtWoerden