EVEN VOORSTELLEN 

Ontmoet de accountmanagers van gemeente Woerden

Voor de ondernemers die ze nog niet ontmoet hebben, stellen wij graag twee accountmanagers van de gemeente Woerden aan je voor: Titia van der Maas en Benjamin Gerritsen. Titia en Benjamin zijn sinds begin dit jaar actief in deze functie. Net als de derde accountmanager bij de gemeente, Peter Ewalts, hebben zij een achtergrond in het bedrijfsleven. ‘Dit helpt ons om in verbinding te staan met ondernemers en hun situatie te begrijpen.’

 

Accountmanager zijn bij gemeente Woerden; wat houdt zo’n rol in?
‘Als accountmanager doe je de reality check van het gemeentelijk beleid: wat betekent het in de praktijk voor ondernemers? En: wat gaat goed, of wat vraagt om bijsturing of ingrijpen? Daar adviseren wij onder andere de vergunningverleners, projectmanagers, beleidsmakers en wethouders over. Ook doen we concrete voorstellen voor verbetering van bijvoorbeeld werkwijze, onderlinge afstemming en communicatie.’

Wat kunnen jullie betekenen voor de ondernemers in Woerden?
‘Ondernemers zijn vaak voorlopers, mensen die gedreven zijn en snel kunnen sturen op nieuwe ontwikkelingen. In sommige opzichten is dat het tegenovergestelde van het openbaar bestuur. Beleid ontwikkelen en uitvoeren duurt lang, omdat er brede belangen afgewogen moeten worden en onderzoek moet worden gedaan. Tegen de tijd dat beleid ontwikkeld is, een breed draagvlak heeft en goedgekeurd is door de raad, is de papieren situatie soms al ingehaald door de realiteit. Toch moet het bestuur zich houden aan beleid. Dat dit voor de buitenwacht niet altijd een eenduidig proces is begrijpen we heel goed. Het is belangrijk daarover te communiceren en samenwerking te zoeken met marktpartijen (ondernemers) en inwoners, om meer begrip en samenwerking te krijgen in deze processen. Soms kan de gemeente ook anders werken en daar helpen die samenwerkingsvormen of zogenaamde participatietrajecten ook bij.’

Met welke uitdagingen houden jullie je momenteel bezig?
‘Samen met de ondernemersverenigingen in de gemeente Woerden zijn we actief geweest met het opstellen van een Economisch Actieplan. De uitvoering van dit actieplan is een belangrijk onderdeel van ons dagelijks werk. Daarnaast zijn we dagelijks in gesprek met ondernemers om te horen wat er leeft en wat actuele ontwikkelingen zijn.’ Wat worden de uitdagingen in 2020 (waar on- dernemers ook rekening mee moeten houden)? ‘De grootste uitdagingen voor 2020 zijn het verkrijgen van duidelijkheid over de schuifruimtelocaties en de energietransitie.’

Wat vinden jullie het leukst aan jullie werk?
‘Het spanningsveld tussen de vraag van de ondernemer en het aanbod van de gemeente. Wij zetten ons elke dag in om dat waar mogelijk beter op elkaar aan te laten sluiten. Dat komt de Woerdense economie ten goede.’

 

 

Titia van der Maas | 0650051057 | maas.t@woerden.nl
Benjamin Gerritsen | 0650081808 | gerritsen.b@woerden.nl
Peter Ewalts | 0615465905 | ewalts.p@woerden.nl
Fotografie: Liesbeth Dinnissen