Quote_teken_links

GEMEENTE HOUTEN EN ESTEA CAPITAL B.V. ONDERTEKENEN KOOPOVEREENKOMST 

Investeerder Estea Capital uit Ede, een gespecialiseerd bedrijf voor de ontwikkeling van zorgvastgoed, koopt van de gemeente Houten een perceel grond in het gebied de Weteringhoek om een kleinschalige woonzorglocatie voor mensen met dementie in de gemeente Houten te realiseren. Het project heet Het Vertrouwde Dorp. Het complex omvat dertig zelfstandige woningen voor mensen met dementie. De bouwlocatie ligt aan de Tuibrug langs de Houtensewetering.

Het gebouw krijgt een dorpsachtige uitstraling zodat de bewoner niet het gevoel krijgt in een zorginstelling te verblijven. De zelfstandige wooneenheden komen uit op een gemeenschappelijk ‘dorpsplein’. Dat wordt een plek van ontmoeting en ontspanning, ook met familieleden.  Verder is het de bedoeling om rondom het gebouw een belevingstuin  in te richten.

De oplevering van Het Vertrouwde Dorp zal eind 2021 plaatsvinden.