Gevaren en kansen

Quote_teken_links

‘Zorg dat we de mogelijkheden die er liggen (blijven) aangrijpen en de
positieve ontwikkelingen vasthouden’

Marc

Marc Scholten is ondernemer, adviseur en partner bij VBC. Zijn motto: niet lullen maar poetsen.

In deze editie staat het thema “helden” centraal. Bij het lezen van dit thema schoten niet meteen bepaalde personen te binnen. Wel moest ik gegeven de coronacrisis en de golf van protesten van de “Black Lives Matter”-beweging denken aan de regeerperiode van John F. Kennedy (JFK). Ook in die periode was er een wereldwijde (nucleaire) crisis, stond de economie onder druk en waren er hevige protesten tegen discriminatie.  Het beleid van JFK kenmerkte zich onder meer door forse overheidsuitgaven om de economie te stimuleren, het uitbannen van discriminatie en het creëren van gelijke kansen. Met name het volgende citaat van JFK vind ik erg toepasselijk: ‘In the Chinese language, the word “crisis” is composed of two characters, one representing danger and the other, opportunity.’

Aan de ene kant zien we veel gevaar en angst: overvolle ziekenhuizen, ziekte en het overlijden van naasten, overnames en investeringen die on hold worden gezet en bedrijven in zwaar weer. Aan de andere kant liggen er ook veel kansen: verduurzaming van bedrijven en de maatschappij staat prominent op de agenda’s, de natuur herstelt zich in een rap tempo, de digitalisering van onze samenleving krijgt een boost, flexibilisering van werktijden en processen op de werkvloer en ondernemers komen met talloze innovatieve initiatieven.

Ook in onze praktijk vinden de ontwikkelingen opeens in een razend tempo plaats. Waar mensen voorheen persoonlijk naar kantoor kwamen om hun handtekening te legaliseren of een akte te tekenen, blijkt het opeens mogelijk om een groot aantal van deze handelingen door een videocall te vervangen. Als kantoor waren we daarin al een aardig eind op weg, maar nu wordt deze handelswijze ook binnen onze beroepsgroep breed gedragen. Al jaren bestaat er behoefte om (uitsluitend) digitale aandeelhoudersvergaderingen te houden en vrijwel direct na de uitbraak van de crisis ligt er een tijdelijke (spoed)wet die precies in deze behoefte voorziet. Inmiddels hebben we al heel wat digitale AVA’s mee mogen maken en zijn we er (nog meer) van overtuigd dat deze vorm van vergaderen onmisbaar is als aanvulling op de meer traditionele vergadervormen. Ook het thuiswerken is bij ons niet meer weg te denken.

Mijn oproep aan iedereen: zorg dat we de mogelijkheden die er liggen (blijven) aangrijpen en de positieve ontwikkelingen vasthouden en doorzetten in het post-coronatijdperk. Het gevaar is dat we ondanks alle goede bedoelingen van nu, de lessen van deze crisis weer snel vergeten en weer teruggaan naar onze oude patronen.