Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Marlon de Jager-Wessel

Barend Salemink is specialist in bedrijfswaarderingen. Hij is partner en mede-eigenaar van  Talanton.

Motto: “Tijd en geld kun je maar één keer uitgeven, dan kun je er maar beter goed over hebben nagedacht.”

salemink@talanton.nl | 020-800 6566

GroeiFijn

12 april 2022 | 2 minuten lezen

Het thema van dit nummer is Groei(pijn). Dit zijn twee woorden die voor Talanton niet automatisch bij elkaar horen wanneer een ondernemer wenst dat de waarde van zijn bedrijf groeit.  

Ondernemen is per definitie groeien. Stilstaan is immers achteruitgaan. Veel ondernemers richten zich op de groei van de cashflow door meer omzet, meer klanten en meer medewerkers. Het groeien betekent vaak ook dat risico’s toenemen, zoals voor wanbetaling of medewerkers. Per saldo betekent dat niet automatisch dat de
ondernemingswaarde dan ook groeit. Waarde groeit alleen wanneer de cashflow relatief harder groeit dan het risico. Graag willen we in deze column een aantal best-practices delen met de OnderNamen-lezers.

Een aantal van onze klanten bindt zijn sleutelfunctionarissen aan de onderneming via managementparticipaties op basis van economische waarde. De jaarlijkse waarderingsupdate laat zien welke waarde het ondernemersteam heeft gerealiseerd door groei van de ondernemingscashflow én reductie van het ondernemingsrisico. Om het kort samen te vatten: een dubbelslag in de waarde door het delen van groeipijn!

‘Over een waardebooster gesproken…!’

Bij omzetgroei kan het zo zijn dat klanten minder goed gaan betalen dan voorheen. Uit ervaring bij onze klanten weten we dat een debiteur vaak graag de rekening wil betalen voor de geleverde goederen en diensten. Maar – omdat uw debiteuren ook druk zijn met groeien en ondernemen –  wordt het betalen van de rekening soms gewoon “even vergeten”. Niet bewust, maar gewoon druk. Een persoonlijk contactmoment helpt vaak om het totale debiteurensaldo, en daarmee het werkkapitaal, naar beneden te brengen. Over een waardebooster gesproken…!

Eén van onze klanten stelt het op prijs om jaarlijks te sparren over zijn businessplan. Samen evalueren we de ontwikkelingen van het afgelopen jaar vanuit waardeperspectief. Vervolgens bespreken we de relevante punten voor het komende jaar. Wat kan er anders…en vooral… wat kan er beter, vanuit waardeperspectief gezien. Bijvoorbeeld uitbreiden of toch juist niet, kapitaalbeheersing en/of aanpassing van de workforce.  Aan de spreekwoordelijke “keukentafel” wordt waarde gecreëerd.

Een laatste ervaring die ik wil delen zijn de algemene voorwaarden. Zeker in een tijd van prijsstijgingen is het fijn dat deze voorwaarden het toelaten dat  prijsstijgingen doorberekend kunnen worden. Uw klant begrijpt dat – in deze tijd waarin alles duurder wordt – een verlaging van economische risico’s een must is. Even aanpassen en dit samen met uw klanten bespreken leidt niet alleen tot een klantcontactmoment, maar ook tot ondernemen vanuit waardedenken!

Ik hoop dat, zeker in deze turbulente tijden, deze column voor u leidt tot groeiFIJN in plaats van groeipijn.

DienstverleningFinanciële dienstverleningThema verhaalUtrecht