fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

‘Heel blij dat we ons aanbod met deze opleidingen verruimen, het zingt nu al rond’

Over groei gesproken! Het Instituut voor Associate degrees van HU Amersfoort start in september met maar liefst drie nieuwe opleidingen: Online Contentcreator, E-commerce en Sociaal Financiële Dienstverlening. Een veelbelovende ontwikkeling voor zowel toekomstige studenten als het bedrijfsleven, want de vraag naar vakprofessionals in deze beroepsrichtingen is groot. Opleidingsmanager Carlijn Hoedemaker kijkt dan ook enthousiast vooruit.

Carlijn, aangenaam! Met drie nieuwe opleidingen slaan jullie een flinke slag. Waarom?
‘Wij kijken altijd naar behoeftes en kansen in de markt. Neem contentcreatie, dat is echt hot. Ik ben heel erg blij dat we ons aanbod daarmee verruimen en ik denk dat het heel succesvol gaat zijn. Ik hoop klein te beginnen, maar als ik zie hoe het nu al rondzingt, dan denk ik dat ik mijn berekening moet aanpassen. Veel bedrijven staan te springen om contentcreators. Er bestaat een bachelor communicatie, maar die is vrij breed en strategisch. Contentcreatie is een relatief nieuw vakgebied, een specifieke niche. Er is veel behoefte aan mensen die goede content kunnen maken. Niet zomaar een filmpje bedenken, maar vooraf bedenken: wat is de doelgroep, wat is de boodschap die we moeten overbrengen? En daar een verhaal bij maken, filmen, fotograferen of schrijven. De online kanalen moeten vandaag de dag goed gevoed worden.’

In hoeverre trekken jullie voor deze opleiding op met het bedrijfsleven?
‘We ontwikkelen dit onderwijs in co-creatie met het werkveld, ook als we straks gestart zijn. In het eerste jaar doen studenten al kleine opdrachten voor bedrijven, zoals contentconcepten maken en data analyseren. In het tweede jaar zijn studenten voor een vrij groot deel bezig in de praktijk. Bedrijven die geïnteresseerd zijn en graag als opdrachtgever willen functioneren of een gastles willen geven, kunnen contact met ons opnemen. Graag zelfs. Het mooie is: over 2,5 jaar studeren de eerste contentcreators al af en plukt het bedrijfsleven daar de vruchten van.’

Wat verwacht je van die andere nieuwe opleiding, E-commerce?
‘Die ligt een beetje tegen Online Contentcreator aan. Het gaat om online verkoop. In de afgelopen tijd hebben veel bedrijven daar ervaring in opgedaan, maar het is vaak nog een vraagstuk hoe ze dat optimaliseren en rendabel maken. Onze studenten gaan dat leren. Ook daar volgens hetzelfde principe: in het eerste jaar aan de slag voor mkb-bedrijven, bijvoorbeeld met het maken van een platform en kijken hoe ze daar traffic op genereren. Ik kan me voorstellen dat er samenwerkingen ontstaan met contentcreators van de andere opleiding, want die twee liggen in elkaars verlengde.’

Met wat voor competenties komen deze studenten straks de arbeidsmarkt op?
‘We zetten in op generieke competenties. In onze opleidingsvisie is het belangrijk dat we studenten niet alleen opleiden tot vakmensen die goede producten maken, maar ook tot professionals die goed kunnen samenwerken, organiseren, kritisch denken en ethisch handelen. Neem een E-commerce-student. Die moet straks ook in staat zijn om als verbinder te functioneren, in samenwerking met IT’ers en andere collega’s. Dat is ook wat we terugkrijgen uit het werkveld. Daarom krijgt de persoonlijke ontwikkeling veel nadruk. Kijk, je bent nooit uitgeleerd. Dat gaat straks in de praktijk gewoon door. Hoe blijf je leren, hoe blijf je jezelf ontwikkelen? Daar bereiden we onze studenten op voor, daar is ons onderwijsconcept op gebaseerd.’

‘Het mooie is: over 2,5 jaar studeren de eerste contentcreators al af en plukt het bedrijfsleven daar de vruchten van’

Sociaal Financiële Dienstverlening is een heel ander vakgebied. Wat gaat die opleiding brengen?
‘Dat is een cross-over tussen het financiële en sociale aspect. Binnen schuldhulpverlening is grote vraag naar mensen die over hun schotje heen kunnen kijken, die incasseren met de menselijke maat en meer nadruk leggen op preventie. Een bredere blik dan alleen financieel-juridisch is gewenst: weten hoe schulden ontstaan, wat voor onderliggende problematiek erbij aanwezig kan zijn en mensen kunnen meenemen in het traject van schuldhulpverlening. Studenten leren daarom met verschillende doelgroepen om te gaan en krijgen gespreksvaardigheden aangereikt. Er ontstaat een nieuwe cross-over die voor de maatschappij een heel mooie aanvulling is.’

Stromen de aanmeldingen al binnen?
‘In het voorjaar gaat het gebeuren. Ik heb er hoge verwachtingen van. We zien over de hele linie dat de belangstelling voor Associate degrees flink toeneemt. Ad is ideaal voor een praktisch ingestelde havist of een mooie stap van mbo naar hbo. We zien dat een 4-jarige bachelor vaak een behoorlijke drempel is voor doorgestroomde mbo’ers. Voor hen is Ad een ideale middenweg: ze hoeven niet gelijk voor vier jaar die drempel over en kunnen na twee jaar Ad alsnog in twee jaar een hbo-bachelor afronden of met hun Ad-diploma de arbeidsmarkt op. Daarmee laten ze zien dat ze beschikken over hbo denk- en werkniveau.’

Wat betekent die groei voor jullie instituut?
‘Ad-onderwijs groeit enorm. In Amersfoort hebben we het afgelopen jaar de stap van 600 naar 1100 studenten gemaakt. En in september gaan we naar 1500 studenten. Dan hebben we twaalf opleidingen draaien en de volgende is alweer in de maak. De drie nieuwe opleidingen beginnen met voltijdonderwijs, maar het jaar daarop zal ook de deeltijdvariant starten. Dat kan interessant zijn voor bedrijven die medewerkers willen laten scholen in een specifieke richting. We groeien dus explosief met een prachtig mooi onderwijsconcept dat gebaseerd is op ontwikkeling, leren van elkaar en feedbackcultuur. Hoe kunnen we diezelfde pijlers in onze organisatie behouden, nu we van startup groeien naar volwaardig instituut? Dat is mijn persoonlijke ambitie; dat we ook als organisatie blijven leren. Inderdaad, practice what you preach.’

InterviewOntwikkelingenOnderwijs & CultuurOnderwijsinstellingEemvallei