fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

‘Het onderwijs kan veel leren van ondernemers’

Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt bestaat ruim zeven jaar en is ontstaan vanuit de VAB (Vereniging Amersfoortse Bedrijven). Het bestuur pikte signalen op vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven dat een goede aansluiting ontbrak. Vanuit de gedachte om het bedrijfsleven en het onderwijs met elkaar te verbinden is er destijds een Werkgroep Onderwijs & Arbeidsmarkt gestart, met Pascale Broks, voormalig voorzitter van de VAB, als initiatienemer. 

Er werden activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd en deze activiteiten werden steeds groter. Om de werkgroep naar een volgend niveau te trekken is na een jaar Sylvia Krebber als projectleider aangesteld met ondersteuning van Toekomstfonds Onderwijs & Arbeidsmarkt Gemeente Amersfoort. De afgelopen zes jaar is de oorspronkelijke werkgroep geprofessionaliseerd naar een gerenommeerd Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt waarin onderwijs en arbeidsmarkt elkaar kunnen vinden. Bedrijvenverenigingen, onderwijsinstellingen en gemeente hebben de krachten gebundeld. We spreken Sylvia over de laatste ontwikkelingen.

Wat is Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt nu precies?  

‘Ons gemeenschappelijke doel is om de band tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder te versterken. Het creëren van de juiste aansluiting tussen de arbeidsmarkt en de ontwikkeltrajecten en leerprogramma’s voor leerlingen en studenten. Binnen het Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt werken bedrijvenverenigingen, onderwijsinstellingen en gemeente samen voor een betere aansluiting tussen elkaars werelden. Dit gaat verder dan het aanbieden van een stageplaats, denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsbezoek, gastlessen en samenwerking in projecten waar studenten een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren. Docenten en ondernemers kunnen elkaar onder andere door middel van vraag en aanbod vragen stellen en hun aanbod delen op de website.’

Wie zijn er aangesloten bij Netwerk O & A?

‘Het netwerk bestaat uit zogeheten “verbinders” vanuit het onderwijs en verbinders vanuit de arbeidsmarkt. Samen wisselen ze tijdens meetings informatie uit met elkaar, faciliteren ze ontmoetingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt en organiseren ze events om de doelgroepen dichterbij elkaar te brengen. De verbinders zijn eenvoudig te vinden op de website en zorgen voor korte lijntjes in de organisaties voor het realiseren van waardevolle en kwalitatief mooie verbindingen.’

Welke events organiseren jullie om onderwijs en arbeidsmarkt bij elkaar te brengen?

‘Op 14 november hebben we het jaarlijkse event “Docent in Bedrijf” georganiseerd. Met de veranderingen in de arbeidsmarkt – door trends als digitalisering en de krapte op de arbeidsmarkt – was de animo dit jaar groter dan ooit. Ruim 190 deelnemers lieten zich tijdens het middag- en avondprogramma inspireren. Volgend jaar organiseren we van 20 tot en met 31 maart weer de “Week van het Ondernemen”, waarbij de werelden van onderwijs en bedrijfsleven elkaar persoonlijk ontmoeten door middel van het geven van een leuke gastles. Verandert de vraag op de arbeidsmarkt? Dan verandert het onderwijs daarin mee. De werknemers en ondernemers van de toekomst worden nu opgeleid.’

Wat voor ontmoetingen en successen ontstaan er tijdens de events die jullie organiseren? 

‘Even twee voorbeelden. Tijdens de Week van het Ondernemen vertelde een ondernemer uit Amersfoort vol passie over zijn werk, waardoor er meteen twee studenten enthousiast over het bedrijf zijn geraakt en bij hem stage zijn gaan lopen.  Na afloop van de stage zijn ze in dienst getreden. Prachtig natuurlijk. Er vond ook een mooie ontwikkeling plaats naar aanleiding van Docent in Bedrijf: twee bedrijven die niet met mbo’ers, maar alleen met hbo’ers werkten, werden even wakker geschud over de potentie van mbo’ers. Dit is namelijk de kweekvijver voor het hbo. Eindstand? Deze bedrijven investeren nu ook in mbo’ers. Dat vind ik gaaf.’

‘Verandert de vraag op de arbeidsmarkt? Dan verandert het onderwijs daarin mee’

Waarom zouden bedrijven zich aansluiten bij Netwerk O & A? 

‘Dat onderwijsinstellingen hun weg weten te vinden richting bedrijven is fantastisch. Voor stageplekken, projecten en leertrajecten, maar ook om te zorgen dat opleidingen blijven passen bij de praktijk. Het onderwijs kan in die zin veel leren van ondernemers. Maar ondernemers kunnen op hun beurt ook leren van het onderwijs én van jonge mensen. Bedrijven moeten continu innoveren en het kan heel waardevol zijn om jonge mensen mee te laten denken over vraagstukken.’

Hoe pakken ondernemers op dit moment de personeelskrapte aan? 

‘Wat ik veel zie is dat met name technische bedrijven hun eigen academies opzetten. Denk hierbij aan Van Dorp Installaties, Lomans en ITEQ. De technische sector was ook de eerste die te maken kreeg met de krapte op de arbeidsmarkt. Deze bedrijven hebben er al even mee te maken en zien in dat dit probleem niet één, twee, drie is opgelost. Dat maakt het ook heel logisch dat zij gaan investeren en innoveren in de organisatie en de samenwerking met het onderwijs aangaan. Wij kunnen het alleen maar stimuleren dat ondernemers zoveel aandacht besteden aan de ontwikkeling van hun personeel en organisatie.’

Waar kunnen ondernemers direct bij helpen?

‘Bij de ondersteuning van het praktijkonderwijs; deze vorm van onderwijs heeft echt aandacht nodig en de leerlingen die hiervandaan komen verdienen net zoveel kansen op de arbeidsmarkt als mensen die een hogere opleiding hebben genoten. PRO33college heeft het bedrijfsleven op dit moment hard nodig voor stage- en werkplekken. Zij geven onderwijs aan een doelgroep waarvoor het belangrijk is dat deze na het leren van de theorie, direct in de praktijk aan de
slag kan. Gebeurt dit niet, dan is het goed mogelijk dat deze doelgroep zeer moeilijk aan het werk komt.’

Wat wil je de ondernemers nog meegeven? 

‘Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt draait om verbinding en ontwikkeling. Heb je een leuke uitdaging op de werkvloer? Zoals de behoefte aan een nieuwe marketingstrategie? Dan is het ontzettend leuk om studenten mee te laten kijken. Maar we zijn ook altijd op zoek naar bedrijven die hun zaak open willen stellen voor een rondleiding voor studenten en een gastles willen geven op school om met plezier te vertellen over de werkzaamheden. Zo creëren we samen zoveel mogelijk waardevolle ontmoetingen. Tot slot nodig ik alle ondernemers van harte uit om rechtsreeks contact met ons op te nemen. Heb je een vraag, een uitdaging, of een goed idee? Weet dat we voor je klaarstaan.’

OnderNamen en Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt maken de verbinding

‘OnderNamen is een actief platform dat ondernemers met elkaar verbindt. Voor onze leden creëren we zakelijke kansen én momenten om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Als werkgever is de samenwerking met het onderwijs een belangrijke factor, we willen immers allemaal goed opgeleid personeel. De wereld verandert snel en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is daarom cruciaal. OnderNamen is daarom eerder dit jaar partner geworden van Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt, hét netwerk in de regio voor verbinding onderwijs en arbeidsmarkt. Zo bieden wij onze leden de mogelijkheid om eenvoudig kennis te maken met het onderwijs en ook om deel te nemen aan de activiteiten van Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt. Wij zijn enthousiast over de samenwerking, zien het als een echte win-win en gaan deze dan ook met veel plezier aan.’

www.netwerkoa.nl

InterviewOntwikkelingenOnderwijs & CultuurOnderwijsinstellingEemvallei