HET VERSCHIL MAKEN

Nieuwe RvC Rabobank Utrechtse Waarden wil op volle kracht vooruit
 Eerder dit jaar heeft Rabobank Utrechtse Waarden twee nieuwe leden in de Raad van Commissarissen gekozen. Samen met voorzitter Claudia de Wit-Heuver hebben de nieuwe commissarissen Jan-Pieter Papenhuijzen en Jeroen Mulder de ambitie om met Rabobank de regio sterker te maken. ‘We fungeren niet als de traditionele raad die de directievoorzitter controleert, maar als een proactieve sparringpartner die meedenkt over de belangrijkste thema’s.’

Aan ondernemerservaring schort het bij de drie in elk geval niet. Claudia heeft samen met haar man een melkveehouderij, Jan-Pieter is eigenaar van adviesbureau Significant en Jeroen van zijn bedrijf Neho Speciaal Techniek. ‘Het mooie van deze drie ondernemers, is dat ze op verschillende vlakken kennis meebrengen’, zegt directievoorzitter Hans Benard. ‘Claudia heeft veel expertise en netwerken in de agrarische – en diergeneeskundige sector, Jan-Pieter is een organisatiedeskundige en Jeroen is in zijn bedrijf veel bezig met verduurzaming en de energietransitie. Dat sluit aan bij de maatschappelijke thema’s waar Rabobank Utrechtse Waarden deze regio in wil ondersteunen: verduurzaming van de landbouw, de woningbouw en utiliteitsbouw, de energietransitie, het terugdringen van voedselverspilling en de financiële zelfredzaamheid van jongeren.’

‘Deze drie commissarissen brengen
op verschillende vlakken kennis in’

Versterken
Rabobank is een coöperatie en heeft dus geen aandeelhouders, maar leden. De leden van Rabobank Utrechtse Waarden, worden vertegenwoordigd door de ledenraad en de RvC, waar Hans als directievoorzitter weer verantwoording aan af moet leggen. ‘Rabobank is van en voor de leden en voor hen willen we het verschil maken. Betrokkenheid is één ding, maar het gaat ook om relevantie. Er is zat in de wereld om het verschil in te maken en daar ligt voor ons de uitdaging. Er is niet één bank die daar zo prominent mee bezig is als de Rabobank.’ Claudia: ‘Het mooiste is dat de Rabobank mensen bij elkaar brengt om gezamenlijk de belangrijkste issues aan te pakken. Er zijn hier zoveel betrokken ondernemers; iedereen wil een steentje bijdragen. Daarnaast is kennisoverdracht een belangrijk onderdeel. Uit ervaring weet ik dat veel boeren hun bedrijf willen verduurzamen, maar niet goed weten waar ze moeten beginnen.’ Hans: ‘Een tijd terug hebben we voor agrariërs een bijeenkomst georganiseerd over zonnepanelen op het dak. Er waren veel meer agrariërs dan gedacht. Geïnteresseerden konden vervolgens een energiescan aanvragen, betaald door de Rabobank. Door mensen met dezelfde belangen en dezelfde vraagstukken bij elkaar te brengen, wordt het voor hen makkelijker om bepaalde stappen te zetten. Wij zijn overigens vaak niet de initiatiefnemer van zulke activiteiten. De ideeën komen van ondernemers en individuen, wij zijn er om te ondersteunen, versterken en versnellen. Zo kunnen we als bank dienstbaar zijn aan een reële economie.’

Betrokkenheid
De drie commissarissen voelen zich thuis bij Rabobank, al hebben ze dit niet allemaal van huis uit meegekregen. ‘Ik kwam er pas mee in aanraking toen ik met een boer trouwde’, zegt Claudia. ‘Ik snapte wel direct waarom hij voor deze bank had gekozen; de accountmanager zat gewoon bij ons aan de keukentafel! De Rabobank betekent veel voor de lokale gemeenschap. Ze zijn aanwezig bij evenementen en ondersteunen de voor de gemeenschap belangrijke voorzieningen.’ Jeroen: ‘Ik werd eveneens gegrepen door de maatschappelijke betrokkenheid. Een paar jaar geleden werd ik door een buurman gevraagd voor de ledenraad van Rabobank – waar iedereen, particulier of ondernemer, zich bij kan aansluiten – en toen ben ik me gaan verdiepen in de coöperatieve gedachte van Rabobank. In mijn rol als commissaris zal ik gaan onderzoeken hoe we die gedachte naar de toekomst toe kunnen voortzetten.’ Jan-Pieter, woonachtig in IJsselstein, kwam vanuit zijn organisatiedeskundige achtergrond in gesprek met een accountmanager van Rabobank. ‘Ik vroeg aan hem hoe ze bij Rabobank de beloofde dienstverlening waarmaken. Zodoende raakte ik meer betrokken bij de bank en kwam ik in de ledenraad terecht. In de RvC zal ik me vooral bezighouden met de inrichting van de organisatie: hoe kun je binnen een veranderende organisatie de doelstellingen voor elkaar krijgen voor de klanten die je bedient?’

‘Rabobank brengt mensen bij elkaar om gezamenlijk de
belangrijkste issues aan te pakken’

Ledenraad
De ledenraad mag in dit verhaal niet onbenoemd blijven, vindt Jeroen. ‘De ledenraad van Rabobank Utrechtse Waarden, bestaande uit ongeveer dertig leden, is heel meedenkend en proactief. Zij koppelen aan ons terug wat er speelt in ons gebied. Eén van de thema’s die op die manier op de agenda is gekomen is de financiële zelfredzaamheid van jongeren.’ Hans legt uit: ‘Jongeren moeten later veel meer hun eigen broek ophouden dan hun ouders. Bovendien groeien ze op met digitaal geld. Daarmee moeten we hen en hun ouders leren omgaan. Als ze bij ons digitaal een rekening openen, krijgen ze dertien weken lang twee euro zakgeld, het bedrag dat het Nibud adviseert om mee te starten. We organiseren ook voorlichting op scholen in samenwerking met Nibud. Zo zijn we constant bezig met onze omgeving. Daarnaast vergeten we natuurlijk ook niet onze functie als bank, we werken continu aan de verbetering van onze dienstverlening.’ Jeroen vult aan: ‘Laten we niet vergeten dat Rabobank in de basis al een goede bank is. Ze zijn online aanwezig, automatiseren veel en hebben goede producten. Die extra maatschappelijke rol kun je alleen maar op je nemen als het fundament goed is.’