Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Marlon de Jager-Wessel
HOUTEN MKB-VRIENDELIJKSTE GEMEENTE VAN DE REGIO UTRECHT
14 september 2021 | 1 minuten lezen

Op 7 september heeft wethouder Sander Bos de oorkonde voor de meest MKB-vriendelijke gemeente in de regio Utrecht ontvangst genomen. De oorkonde werd uitgereikt door Joost Uytewaal, voorzitter van Ondernemend Houten.

Elke twee jaar onderzoekt MKB-Nederland onder zo’n twintigduizend ondernemers hoe zij de gemeentelijke dienstverlening op tal van aspecten waarderen. Dit onderzoek dient als stimulans voor gemeenten om zich actief in te (blijven) zetten voor een beter MKB-beleid. Ondernemers uit alle gemeenten worden geënquêteerd, zodat een landelijke en regionale ranglijst kan worden samengesteld. Op de landelijke lijst bekleedt Houten de twaalfde plaats. Het onderzoek berust op vier pijlers; tevredenheid van de ondernemers over de eigen gemeente, het imago van de gemeente bij ondernemers búiten die gemeente, communicatie en beleid en de gevoelswaarde van de lokale lasten.

OntwikkelingenSamenwerkingDienstverleningLekstroom