Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Marlon de Jager-Wessel

‘It ain’t what you do, it’s the way that you do IT!’

Het eerste deel van deze kreet gaat, zeker voor het bedrijf Vanmac, niet helemaal op. Want de machines die worden geproduceerd en verhandeld, zijn wel degelijk een belangrijke succesfactor in het verhaal. Maar de manier waarop Vanmac haar business voert, gaat absoluut het verschil maken. Lees hoe een van oorsprong recht-toe-recht-aan mechanisatiebedrijf (TRILO® machines) een transitie maakt naar een modern bedrijf met een grote ambitie op het gebied van duurzaamheid, innovatie en IoT-toepassingen.

Leo van Loen, algemeen directeur, heeft het duidelijk voor ogen, de nieuwe missie en visie van het bedrijf Vanmac:
• Op een eerlijke en duurzame wijze bijdragen aan een schone, veilige en gezonde wereld voor iedereen.
• Door optimale inzet van data de klanten op slimme en eenvoudige wijze voorzien van waardevolle en duurzame bedrijfsmiddelen voor het onderhoud aan landschap en infrastructuren.
• Innoveren, creëren en verkopen van geavanceerde oogst-, groen- en reinigingstechnieken voor de huidige en toekomstige generaties.

‘Centraal hierbij is slim doen: in alles wat we doen, door de gehele interne bedrijfshuishouding heen, zelfs tot aan de interne processen bij de klant’, aldus Leo. Binnen de organisatie is een Innovatieboard opgericht, waarin door een aantal knappe koppen continu nagedacht wordt over hoe data optimaal ingezet kan worden om processen en producten steeds verder te verbeteren en producten en diensten nog beter aan te laten sluiten op de klantbehoefte. IoT (Internet-of-Things) speelt hierin een belangrijke rol. ‘Net als bij de “slimme grasmat” in bepaalde voetbalstadions, waar het gras zelf aangeeft of het water, licht, voeding of verzorging nodig heeft, zullen onze machines straks bij de klant kunnen aangeven of ze moeten maaien, zuigen, vegen, verticuteren, zaaien of bemesten.’

Zelforganiserende structuur
Dat slim doen lijkt een open deur, maar door de jaren heen sluipt het er gewoon in: dat mensen binnen een organisatie heel druk zijn, maar door de vele uitzonderingen en variaties niet meer helder voor ogen hebben wat er nu in de essentie van ze verwacht wordt. Een eye-opener voor Leo was toen een medewerker, die een halfjaar in dienst was, een aantal jaar geleden zei dat hij nog niet was ingewerkt. In de waan van de dag probeerde hij alle ballen in de lucht te houden, maar hij verloor ondertussen uit het oog wat er nu precies van hem verwacht werd.

‘Om dit om te turnen is er een aantal zaken in gang gezet. Allereerst de invoering van ISO 9001; het certificaat is behaald. Processen zijn doorgelicht en helder; we doen het eenduidig en altijd op dezelfde manier. Dat schept al veel duidelijkheid.’ Daarnaast is besloten om de twee entiteiten binnen de totale organisatie, Vanmac Turf Equipment (handelshuis met alle wereldwijde handelsactiviteiten binnen de graszodenindustrie) enerzijds en TRILO (het product, het merk machines) anderzijds, te scheiden. Elk met hun eigen bedrijfsvoering en eigen strategie. ‘Beide bedrijven zijn immers zó anders en vergen een eigen mindset met een eigen aanpak. Binnen beide entiteiten werken de mensen in kleine, zelforganiserende teams. Ze weten nu precies wat de bedoeling is en wat er van hen wordt verwacht. Deze aanpak is zeker niet nieuw, maar geeft wel aan dat we als bedrijf goed nadenken over wat we doen en hoe we onze doelstellingen op de meest optimale wijze gaan realiseren.’

‘We have a dream and it’s green’

Overkoepelende organisatie Vanmac corporation
Naast het feit dat beide entiteiten van elkaar gescheiden zijn, zullen er in de toekomst nog meer entiteiten worden toegevoegd. Alles valt dan onder de overkoepelende Vanmac corporation paraplu. Die toevoeging van andere entiteiten is nodig om de ambitieuze doelstellingen te kunnen behalen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een entiteit die zich buigt over alles wat ICT, technische kennis en kunde aangaat. En een entiteit die alle financiële dienstverlening regelt.

‘Vanuit Vanmac corporation wordt het nu veel eenvoudiger om de activiteiten en communicatie te richten op new business, innovatie en partnerships met belanghebbende ondernemingen. En om te communiceren wat de totale organisatie nu precies doet. Dat er een machinefabriek is die TRILO-machines maakt, dat er zelfs een fabriek is in Hanoi, Vietnam, waar een deel van de totale productie plaatsvindt, dat er een handelshuis is waar diverse merken machines voor de graszodenindustrie in 46 landen verkocht worden, inclusief een stuk distributie.’

Met haar eigen aanpak maakt het de weg vrij voor de dochterondernemingen en staat de toekomst open voor de ongekende ambities van de gehele organisatie.

Forward-thinking
Die enorme ambities gaan ver en zijn vastgelegd binnen de missie, visie en doelstellingen. Een grote focus ligt vooral op “groen” en MVO. De vele machines in de enorme productiehal worden gevoed met stroom, opgewekt door de 1282 zonnepanelen die op het dak zijn geplaatst. ‘Op jaarbasis wekken deze naar schatting 376.000 kWh op. Een reductie van circa 128 ton CO2 per jaar. Verder is het gehele pand voorzien van ledlampen, wordt het afval zorgvuldig gescheiden en zorgt een installatie voor lasrookafzuiging in de productiehal voor een schoon en gezond werkklimaat voor de medewerkers.’

De machines die geproduceerd worden, worden door de eigen Research & Development afdeling continu gemonitord. De engineers bedenken onder andere slimme productieprocessen, door optimale toepassing van ICT en robotisering. Ze kijken naar zaken als een zo laag mogelijk energieverbruik van de machines om een maximale hoeveelheid brandstof te besparen. ‘En als we onze machines verkopen, ruilen we regelmatig gebruikte machines in. Deze gebruikte machines worden niet vernietigd. Waar mogelijk reviseren we de machines om ze een tweede leven te geven. Zo dragen we bij aan het beperken van de afvalstroom. Alle kleine beetjes helpen tenslotte.’

Ook in scholing en werkgelegenheid wordt serieus energie gestoken. Contact met (technische) opleidingen is gelegd. ‘We bieden studenten perspectief voor de toekomst. Als ze willen, helpen we hen met hun opleiding en het maken van keuzes. We bieden mogelijkheden om zich te ontwikkelen en bij ons aan boord te komen. Past onze manier van denken, onze instelling je? Dan gaan we samen stappen maken!’

Nog een weg te gaan
‘Oké, we zijn er nog niet, er is best nog een lange weg te gaan. Maar de eerste zeer belangrijke stappen zijn gezet. De nieuwe organisatiestructuur begint te landen bij de medewerkers. Op korte termijn zal ook de communicatie naar buiten toe aangepast worden (nieuwe huisstijl, vernieuwde websites etcetera). Maar zelfs nu al zien we dat ons verhaal aanslaat bij externe partijen. De wens om aan te sluiten bij onze aanpak bereikt ons steeds vaker. Een goed teken. We zijn op de goede weg!’

OntwikkelingenMachines en apparatenIndustrieEemvallei