Jongeren met talent

Quote_teken_links

‘Onze overheid heeft er de afgelopen dertig jaar heel veel aan gedaan om het technisch onderwijs om zeep te helpen’

paul

Paul Oosterlaken is directeur van Kiremko uit Montfoort.
po@kiremko.com

Als het thema Next Generation is, dan zal het in een businessmagazine voornamelijk gaan over de volgende generatie ondernemers, de opvolgers en de volgende generatie producten. Aangezien ik ook voorzitter ben van Woerdens Techniek Talent (WTT) denk ik bij Next Generation aan al die jongeren met talent die we op kunnen leiden voor een mooie baan met toekomstperspectief. Maar ook aan de nieuwe Nederlanders die in ons land een verblijfstatus krijgen. Ook zij zijn een Next Generation met talent. We moeten alleen nog uitvinden welke talenten deze nieuwe landgenoten hebben zodat we ze ook mee kunnen laten doen in onze maatschappij.

In de afgelopen dertig tot veertig jaar heeft onze overheid er heel veel aan gedaan om het technisch onderwijs om zeep te helpen. Niet omdat het gewenst was, maar omdat dat het resultaat was van het beleid. Nederland moest een diensteneconomie worden. Produceren moesten we maar in de lagelonenlanden doen. Inmiddels weten ze in Den Haag wel beter, eindelijk. Zoals zo vaak, loopt Den Haag jaren achter op het bedrijfsleven. Vele ondernemers in de maakindustrie in onze regio hebben vanaf 2007 zelf de regie opgepakt en zijn begonnen met het investeren in en het promoten van het technisch onderwijs. Onze overheid deed het immers niet. Het resultaat van deze inspanningen heet WTT. Liever zouden we niet bestaan, maar het is helaas noodzakelijk dat we er zijn. WTT wordt landelijk gezien als een succesvol voorbeeld hoe je een bedrijvenkring opzet rondom scholen. Wij delen dan ook graag onze kennis. Met het aantreden van het huidige kabinet kwam honderd miljoen euro per jaar beschikbaar voor technisch onderwijs. Om daarvoor in aanmerking te komen, moeten concrete plannen ingediend worden; gemaakt en uitgevoerd door een gezamenlijke aanpak van scholen én bedrijfsleven. WTT was en is de ideale partner om mee te schrijven aan de plannen voor Sterk Techniek Onderwijs (STO) in onze regio. Wij zijn de enige technische bedrijfskring rondom de scholen in de regio Woerden. WTT heeft inmiddels bewezen dat ze in staat is het bedrijfsleven te mobiliseren om actief samen te werken met het onderwijs. In IJsselstein wordt het technisch onderwijs gegeven op het Cals college. Ook daar is een bedrijvenkring genaamd Vrienden van de Techniek IJsselstein.

Om een krachtig plan op te stellen is er besloten om dit te maken samen met zeven scholen: Woerden Kalsbeek College, Minkema college, Futura collega, Wellant College Montfoort, Cals College IJsselstein, MBO Rijnland en ROC Midden Nederland en de twee bedrijvenkringen Vrienden van de Techniek IJsselstein en WTT. Maanden is er gewerkt om het plan te schrijven. Het resultaat mag er zijn. Van de vier ingediende plannen uit de provincie Utrecht is ons plan als enige op dit moment goedgekeurd. Met het geld dat de komende vier jaar beschikbaar komt, kunnen wij samen met u en de scholen gaan werken aan de volgende generatie goed opgeleide medewerkers.