Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Marlon de Jager-Wessel

KIREMKO
MAAKT DUURZAAMHEID CONCREET IN FAIR FUTURE BELEID

Duurzaamheid gaat om meer dan energiebesparing alleen, vertellen Paul Oosterlaken en Nicole Peters van Kiremko uit Montfoort. Voor een echt duurzame toekomst investeer je ook in het welbevinden van werknemers, in de kwaliteit van de producten en in organisaties in de regio. Het is allemaal onderdeel van het nieuwe Fair Future beleid van Kiremko.

De producent van machines voor de aardappelverwerkende industrie huist alweer vier jaar in het bekende pand in Montfoort. Het pand is volledig duurzaam gebouwd én ingericht. Paul: ‘Voor ons betekent dit aan de ene kant dat we zo optimaal mogelijk gebruik maken van natuurlijke omstandigheden om energie op te wekken, maar ook dat onze medewerkers het naar hun zin hebben in het pand. Want door de mensen die hier werken, kunnen wij machines leveren en omzet draaien. We hebben daarom voorafgaand aan de nieuwbouw nauwkeurig onderzocht wat onze medewerkers nodig hebben om prettig te kunnen werken. Bijna al hun wensen zijn gerealiseerd in dit pand.’ En als het om het welbevinden van mensen gaat neemt Paul ook zijn verantwoordelijkheid buiten de muren van Kiremko. ‘Wij investeren in ontwikkeling van medewerkers door het bieden van passende scholing. Vervolgens bereiden we ze erop voor dat ze ook eens bij een ander bedrijf zullen gaan werken. Tegenwoordig heeft niemand meer een baan voor het leven. Herinvesteren in de omgeving noemen wij dat. Vanuit dezelfde overtuiging nemen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst en zijn wij betrokken bij initiatieven als Woerdens Techniek Talent en TechnoHUB. Als je je alleen focust op “what’s in it for me” dan gaan we het niet redden met elkaar.’

‘We weten nu waar we het samen voor doen’

Paul vervolgt: ‘Maar natuurlijk kijken we ook naar de machines die we produceren en hoe we dat doen. Wat is de kwaliteit en de levensduur van onze machines? Op welke manier kunnen we grondstoffen besparen of energie terugwinnen en hergebruiken? Bovendien zijn onze machines onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van onze klanten; grote internationale aardappelverwerkers. Daarnaast proberen we door kennisoverdracht over de hele wereld een bijdrage te leveren aan het op duurzame wijze verbouwen en verwerken van aardappels.’

Officieel
Zo vormt duurzaamheid een rode draad in de bedrijfsvoering van Kiremko, maar tot nu toe was dit nog niet gekaderd in een officieel duurzaamheidsbeleid. Het werd vooral gedaan omdat dit goed voelde. ‘Dat past ook bij ons techneuten: wij dóen liever dan dat we erover praten, laat staan schrijven. Maar in het jaarverslag moeten we tegenwoordig een duurzaamheidsparagraaf opnemen en ook de banken vragen om een visie op duurzaamheid. Logisch, dat is allemaal onderdeel van het realiseren van de wereldwijde klimaatdoelstellingen. Om ook onze bijdrage hieraan zichtbaar en concreet te maken, hebben we met ondersteuning van Frederike Noppers, adviseur duurzaamheid, een duurzaamheidsbeleid opgesteld.’

Erover schrijven is misschien niet favoriet, praten over duurzaamheid lukte al behoorlijk binnen Kiremko. Een grote groep medewerkers werd betrokken bij het vormgeven van het duurzaamheidsbeleid, vertelt Nicole. ‘We hebben tijdens verschillende sessies geïnventariseerd wat we al doen op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast hebben we gekeken waar nieuwe kansen liggen. Het interessante hieraan was dat iedereen duurzaamheid belichtte vanuit een andere invalshoek. HR keek naar het welzijn van de medewerkers en de medewerkers van de productievloer naar besparing van grondstoffen. Vervolgens dachten transportmedewerkers na over het inperken van het aantal vervoersbewegingen. Zo ontstond een hele waslijst aan mooie en creatieve ideeën.’

Sustainable Development Goals
De Sustainable Development Goals (SDG) – duurzame ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld vanuit de Verenigde Naties – vormen de basis voor het Fair Future beleid van Kiremko. In het beleid zijn alle ideeën vanuit de organisatie getrechterd tot vier pijlers waar Kiremko zich tot 2025 voornamelijk op wil richten: verantwoorde productie, klimaatactie, medewerker & maatschappij en partnerschappen. ‘Met het Fair Future beleid willen we transparant zijn over de huidige activiteiten en onze
plannen voor de toekomst. Ook hopen we anderen te inspireren om op hun eigen manier bij te dragen aan een betere toekomst’, legt Nicole uit. ‘Wat het ons oplevert? We weten nu wat we samen willen bereiken, waar we het voor doen. Zo kunnen we elkaar ook blijven motiveren om onze productieprocessen en bedrijfsvoering te blijven verbeteren.’

Om ervoor te zorgen dat het duurzaamheidsbeleid niet alleen mooi op papier staat, maar daadwerkelijk wordt uitgevoerd, is zelfs een nieuwe functie ontwikkeld binnen Kiremko. Paul: ‘Nicole, onze manager Sustainability & Communicatie, gaat ervoor zorgen dat het onderwerp boven op de stapel van aandacht blijft liggen. Als je het goed wilt doen, moet je zorgen dat iemand de verantwoordelijkheid neemt. Door het onderwerp op de kaart te zetten en te houden verwachten we dat onze medewerkers telkens zullen nadenken over wat hun duurzame bijdrage kan zijn. Overal valt wel iets te behalen en het hoeft zeker niet allemaal groots te zijn.’

InterviewGroothandelFood (groothandel)Lopikerwaard