KONINGSDAG BIEDT AMERSFOORTSE BEDRIJVEN KANSEN IN HET BUITENLAND

Groot netwerkevenement in München

Op 27 april 2019 aanstaande staat Amersfoort volop in de schijnwerpers. Stad en regio presenteren zich die dag aan Koning Willem-Alexander, zijn familie en de rest van het land onder de slogan ‘Wij, Amersfoort’. Veel bedrijven springen hierop in door de organisatie te sponsoren, door allerlei diensten te leveren en door zichzelf en de stad zo goed mogelijk te presenteren aan bezoekers en tv-kijkend Nederland. Maar Koningsdag biedt nóg een kans, want Amersfoort zal extra in de schijnwerpers staan bij een groot netwerk-
evenement in München.

Op 30 april aanstaande organiseert het Nederlands Consulaat-Generaal in München haar jaarlijkse Koningsdag netwerkevenement. Elk jaar komen daar meer dan 200 vertegenwoordigers van bedrijven, overheden en kennisinstellingen uit Beieren Koningsdag vieren. Dit jaar staat het evenement in het teken van de regio’s

Amersfoort, Utrecht en Amsterdam. Deze regio’s trekken sinds 2017 samen op in het ondersteunen van handel en kennisuitwisseling in Zuid-Duitsland op de thema’s Smart Mobility en Gezond Stedelijk Leven. Hierop ligt ook de focus tijdens het netwerkevenement. Koningsdag in München is niet alleen een ideale gelegenheid om zakelijke relaties in Beieren uit te nodigen voor een sfeervol netwerkevenement, maar het is ook een uitgelezen kans voor het opdoen van nieuwe contacten in Zuid-Duitsland. Er kunnen zelfs bedrijven gepresenteerd worden met een stand. De Amersfoortse wethouder Fatma Koser Kaya zal aanwezig zijn als bestuurlijke vertegenwoordiging van de regio’s Amersfoort, Utrecht en Amsterdam. Daarbij krijgt zij de gelegenheid te vertellen over Amersfoort en het bezoek van de Koninklijke familie.
 

Gezond Stedelijk Leven
Het netwerkevenement in München is niet de enige kans die Amersfoortse bedrijven wordt geboden om zaken te doen in het buitenland. Onder de naam “Utrecht Region” werken Regio Utrecht, Regio Amersfoort, Utrecht Science Park en Provincie Utrecht steeds meer samen op het gebied van internationale handel en acquisitie. Daarbij positioneren zij Utrecht Region als dé plek voor Gezond Stedelijk Leven. Regelmatig wordt vanuit Utrecht Region aan Amersfoortse bedrijven de kans geboden deel te nemen aan handelsmissies en bijeenkomsten die aansluiten bij dit thema. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld potentiële zakenpartners ontmoeten en kennis uitwisselen over Gezond Stedelijk Leven.

Maar wat is dan Gezond Stedelijk Leven? Een regio die daarop inzet, is een regio waar gezondheid centraal staat in alles dat wordt gedaan. Een regio van gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving, werkend aan een gezonde economie. Waar iedereen kan meedoen en iedereen zich thuis mag voelen. In een gezonde regio hebben mensen een passende baan of opleiding of zijn ze op één of andere manier actief bij de samenleving betrokken. Het is er prettig wonen in een schone omgeving. Een omgeving die uitnodigt tot een gezonde levensstijl, aanzet tot beweging en levendig is door de recreatieve en culturele functies. En waar ontmoeting vanzelfsprekend is. Waar duurzaamheid de norm is. En waar geld verdiend blijft worden, juist door aandacht te hebben voor Gezond Stedelijk Leven voor iedereen.

Voor verdere profilering met Gezond Stedelijk Leven is gekozen omdat het inwoneraantal van de Regio’s Utrecht en Amersfoort zeer snel groeit. Tot 2030 komen er zo’n 155.000 nieuwe bewoners bij. In het verleden is er geen grotere uitdaging geweest. De regio’s willen deze benutten als kans: de potentiële bedreigingen ombuigen naar een gezond leven met een economische groei met alle kennis en kunde die in de regio’s volop aanwezig zijn.

Focus op Zuid-Duitsland
Eén van de regio’s waar door Regio’s Utrecht en Amersfoort op wordt gefocust, is Zuid-Duitsland. In dit kader waren beide regio’s half april mede-organisator van de eerste editie van de German Business Week, speciaal gericht op bedrijven met ambities voor de (Zuid-)Duitse markt. Het programma bestond uit inhoudelijke presentaties, praktische tips van ervaringsdeskundigen en rondetafelgesprekken over actuele thema’s. Natuurlijk was het ook een goede gelegenheid tot netwerken.

Na de Koningsdag-bijeenkomst in München is er in juni ook nog een handelsmissie naar de Duitse deelstaten Baden-Württemberg en Beieren. Deze wordt georganiseerd in samenwerking met Trade&Innovate Amsterdam en Innovation Quarter en staat in het teken van Life Sciences en Health. Op het programma staan onder meer bezoeken aan universitaire ziekenhuizen (bijv. Heidelberg) en privéklinieken (bijv. Sana Kliniken). Deelnemende bedrijven worden ondersteund door de Duitsland-experts van het Netherlands Business Support Office (NBSO) in Stuttgart. Bedrijven die interesse hebben om aan deze handelsmissie deel te nemen, kunnen hiervoor contact opnemen met het Amersfoort Business Team.

Smart City-missie naar Taiwan
Maar er wordt ook regelmatig deelgenomen aan handelsmissies naar andere landen. Een voorbeeld hiervan is de Smart City-missie naar Taiwan. Daar werd eind maart de Smart City Summit & Expo bezocht met een delegatie onder leiding van wethouder Klaas Verschuure van Utrecht. Meer dan 30.000 professionals ontmoetten elkaar op deze beurs en de vele aan het evenement gelieerde forums, matchmaking events en netwerkbijeenkomsten. Ook werden de Taiwanese steden Taipei, Taichung en Taoyuan bezocht, omdat zij actief op zoek zijn naar nieuwe Smart City oplossingen. Wat deze handelsmissie heeft opgeleverd is op het moment van schrijven nog niet duidelijk, maar een eerdere handelsmissie naar Taiwan was voor het Amersfoortse Dynniq zeer waardevol. Het bedrijf vond er een distributeur voor de verkoop van traffic control systemen op de Taiwanese markt. Deze worden nu onder meer gebruikt in Kaohsiung, een Taiwanese stad met meer dan 2,7 miljoen inwoners.

Amersfoort Business
Dit artikel is een samenwerking tussen Citymarketing Amersfoort, Amersfoort Business, Amsterdam Trade & Innovate en Utrecht Region. Via de LinkedIn-pagina en nieuwsbrief van Amersfoort Business houden wij u graag op de hoogte over bijeenkomsten en handelsmissies waar u aan kunt deelnemen. Bij interesse in deelname kunt u contact opnemen met het Amersfoort Business Team.