KWART UTRECHTSE ONDERNEMERS ERVAART FORSE OMZETDALING

Provincie Utrecht onderzoekt gevolgen corona

De provincie Utrecht heeft de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers onderzocht. Dit doet zij in samenwerking met haar regionale partners: gemeenten Utrecht en Amersfoort, VNO-NCW provincie Utrecht, MKB-Nederland regio midden en Economic Board Utrecht. In opdracht van de provincie Utrecht heeft I&O Research een enquĂȘte uitgezet onder ondernemers. Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van de eerste peiling onder ondernemers.

De online dataverzameling voor het onderzoek is gestart op 12 mei. Ondernemers zijn door I&O Research, de provincie Utrecht en haar regionale partners via diverse kanalen benaderd voor deelname aan de enquĂȘte en voor aanmelding voor het ondernemerspanel. De enquĂȘte stond open tot 2 juni. Voor het onderzoek zijn 26.921 ondernemers benaderd en hiervan nam 19 procent (5.245 ondernemers) deel aan het onderzoek. Daarnaast zijn 34 ondernemers uit het panel van gemeente Utrecht uitgenodigd (18 deelnames). Tenslotte is de vragenlijst verspreid via een open link (zonder persoonlijke inlogcode) die de provincie Utrecht en haar partners konden delen via bijvoorbeeld websites en nieuwsbrieven. Dit leverde 361 deelnames op. In totaal hebben dus 5.623 ondernemers meegedaan aan het onderzoek.

Omzetdaling
Twee derde van de ondernemers (64%) ervaart door het coronavirus een omzetdaling. Bij een kwart (24%) daalde de omzet fors. Vooral in de horeca- en cultuursector daalde de omzet van veel bedrijven. Zeven procent van de ondernemers had een stijgende omzet vanwege het coronavirus.

Zeven op de tien ondernemers verwachten negatieve effecten van het coronavirus op de onderneming. Tien procent geeft aan dat het voorbestaan van de onderneming bedreigd wordt en 16 procent denkt dat er mogelijk gedwongen ontslagen nodig zullen zijn. Vooral in de horeca- en cultuursector worden vaker negatieve gevolgen verwacht.

Wegvallen orders
Ruim drie kwart van de ondernemers (79%) verwacht op korte termijn effecten voor de bedrijfsvoering als gevolg van het coronavirus. Het gaat hierbij om het wegvallen van orders/aanvoer, personeelstekorten of -overschotten of liquiditeit. Op de korte termijn verwachten of ervaren de respondenten inmiddels vooral het wegvallen van orders: 37 procent van de ondernemers heeft daar nu mee te maken. In de sector horeca en cultuur merken ondernemers meer dan gemiddeld negatieve effecten van het coronavirus. In de groot- en detailhandel zijn meer aanvoerproblemen dan gemiddeld.

Nieuwe kredietverplichtingen
Vijf procent van de bedrijven is naar aanleiding van het virus nieuwe kredietverplichtingen aangegaan. Zzp’ers gaan minder nieuwe verplichtingen aan dan grotere bedrijven. In de horeca- en cultuursector nemen ondernemers vaker dan gemiddeld nieuw krediet (11%).

Belangrijkste kostenposten
De kosten van ondernemers bestaan voor ongeveer de helft (47%) uit salarissen en 27 procent uit huur van vastgoed. Bijna een derde (30%) geeft aan dat geen kostenpost zwaar op de financiële lasten drukt. Het gaat hier vaak om kleinere bedrijven.

‘Ruim drie kwart van de ondernemers (79%) verwacht op korte termijn effecten
voor de bedrijfsvoering als gevolg van het coronavirus’

Huur
Een kwart van de ondernemers heeft geprobeerd om uitstel of kwijtschelding van huur te krijgen. Van deze groep heeft 30 procent dit ook gekregen. In de horeca- en cultuursector heeft 44 procent van de ondernemers om versoepeling van de huurvoorwaarden gevraagd. De helft van deze groep (49%) kreeg uitstel of kwijtschelding van huur.

Uitstel vervangingen en uitbreidingen
Vanwege de crisis stelt 40 procent van de ondernemers investeringen uit (54% in horeca en cultuur). Een groot deel van de uitgestelde investeringen bestaat uit vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen.

Steunmaatregelen
Ruim een derde (37%) van de ondernemers maakt gebruik van een of meer landelijke financiële maatregelen om ondernemers tegen de gevolgen van het coronavirus te beschermen. Het meest wordt gebruik gemaakt van uitstel van landelijke belastingverplichtingen (19%), NOW (18%) en TOZO (15%). Het grootste deel van de ondernemers (69 tot 84% per regeling) maakt geen gebruik van de regelingen en verwacht dat ook in de toekomst niet te doen. De horeca- en cultuursector merkt het meest van de gevolgen van het coronavirus. In deze sector (61%) maken ondernemers ook meer dan in andere sectoren gebruik van een of meer steunmaatregelen.

Van de ondernemers die gebruik maken van de NOW-regeling overweegt 11 procent tegelijkertijd om flexibele contracten te ontbinden. Daarentegen geeft vijf procent van de bedrijven aan te groeien en nieuwe werknemers aan te nemen. Vooral bij bedrijven met meer dan tien werknemers en in de horeca- en cultuursector wordt overwogen om flexibele contracten niet te verlengen.

De meerderheid van de ondernemers heeft geen behoefte aan nieuwe landelijke (62% heeft hier geen behoefte aan) of regionale (58%) vormen van steun. Van de landelijke overheid verwachten ondernemers aanvullende belastingvrijstellingen (18%) en structureel kapitaal (10%). Vanuit de regionale partners verwachten ondernemers het opschorten van gemeentekosten zoals heffingen en huur (14%) en noodfondsen voor specifieke sectoren (10%). De specifieke sectoren die de respondenten hier noemen, zijn vooral horeca, cultuur en sport. Andere wensen zijn een verlenging van de huidige maatregelen, versoepeling/vrijstelling van regels als anderhalve afstand en advies over het aanvragen van maatregelen.

Nieuwe situatie
Ondernemers voeren aanpassingen door zodat ze weer (beperkt) fysiek open kunnen. Het gaat hierbij onder andere om het implementeren van brancherichtlijnen (23%) en om het opstellen van plannen om weer open te gaan (16%). Niet voor alle branches en bedrijven zijn aanpassingen nodig. Voor zzp’ers en bedrijven in ICT, financiĂ«le instellingen en zakelijke dienstverlening is het minder noodzakelijk om aanpassingen door te voeren.