Quote_teken_links

LA GRO GEELKERKEN ADVOCATEN ORGANISEERT GRATIS KENNISSESSIES

La Gro Geelkerken Advocaten organiseert op vijf verschillende locaties kennissessies arbeidsrecht: WAB en highlights rechtspraak 2019.

Per 1 januari gaat de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) van kracht. Deze wet verandert grote aspecten van het arbeidsrecht, waaronder het ontslagrecht. Tijdens de kennissessie word je als ondernemer bijgepraat over de ins en outs van deze belangrijke wet en wordt de focus gelegd op de kansen voor de werkgever. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de meest in het oog springende ontwikkelingen in de rechtspraak in 2019.

Het programma begint om 15.00 uur en eindigt met een netwerkborrel om 17.00 uur.

De kennissessies worden gehouden op onderstaande data en locaties:

  • Donderdag 31 oktober 2019 in  Alphen aan den Rijn
  • Dinsdag 5 november 2019 in Den Haag
  • Donderdag 7 november 2019 in Gouda
  • Dinsdag 12 november 2019 in Woerden
  • Donderdag 14 november 2019 in Leiden

Het programma begint om 15.00 uur en eindigt met een netwerkborrel om 17.00 uur. Voor meer informatie of om aan te melden kunt u terecht op de website.