Lekker werken
met leuke mensen’

Van den Pol Elektrotechniek ziet verduurzaming versnellen

‘Techniek zit in onze genen’, zegt Wim van den Pol. Hij is directeur van de gelijknamige Montfoortse elektrotechnisch specialist die in 2020 85 jaar bestaat. Het familiebedrijf zet innovatieve oplossingen in om gebouwen en installaties veiliger, duurzamer, slimmer en comfortabeler te maken. ‘Wij zoeken continu naar mogelijkheden om beter en efficiënter te werken.’

De 250 medewerkers spelen een sleutelrol bij Van den Pol. ‘Lekker werken met leuke mensen; dat is een treffende omschrijving van onze ambitie’, stelt Wim. ‘Medewerkers krijgen vrijheid en vertrouwen. Er is veel aandacht voor hun ontwikkeling.’ Die opstelling betaalt zich terug. ‘In deze coronatijd wordt de kracht van ons team opnieuw bevestigd. Ondanks de soms moeilijke omstandigheden zet iedereen zich voor honderd procent in. Gelukkig besloot de overheid dat bouwplaatsen open mochten blijven. Dit benadrukt het belang van onze sector voor de BV Nederland.’

Meten en weten
De rol van installateurs als Van de Pol wordt steeds belangrijker. ‘Gebouwen bevatten meer techniek die ook alsmaar complexer wordt. We installeren vaker draadloos, sensoren worden gemeengoed. Daardoor meten en weten we steeds meer. Met die informatie kunnen we veiligheid, comfort en gebruiksgemak vergroten.’
Optimale toepassing van alle techniek vereist nauwe samenwerking met andere bij de bouw betrokken partijen. ‘Als je telkens een ander team opstelt, word je nooit kampioen. Daarom werken we vrijwel uitsluitend met vaste partners. We kennen elkaars werkwijze en hebben aan een half woord genoeg. Kwaliteit en snelheid nemen toe; klanten profiteren daarvan.’

Verduurzaming versnelt
Of het nu gaat om kantoren, woningen, bedrijfsruimtes of winkels, duurzaamheid is een rode draad bij de activiteiten. ‘Al vele jaren zijn we de meest duurzame E-installateur van Nederland.’ Wim constateert dat de verduurzaming van Nederland ondanks de coronacrisis onverminderd doorgaat. ‘Het is een autonome ontwikkeling die zelfs nog versnelt. Bijvoorbeeld door innovatieve bedrijven die gezonde en duurzame producten op de markt brengen. Met een aantal van deze koplopers zijn we in gesprek over de bouw van nieuwe productiefaciliteiten. Zij herkennen onze focus op duurzaamheid en zien het als basis voor een vruchtbare samenwerking. Dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst.’ Ook aan de verduurzaming van de eigen regio draagt Van den Pol een steentje bij, bijvoorbeeld door collectieve solarprojecten. ‘De vergroening van de energievoorziening in onze provincie krijgt hiermee een stevige impuls.’

Vakmensen gevraagd
Elektriciteit is volgens Wim goed voor zo’n twintig procent van alle energieverbruik. ‘De komende jaren zal dat percentage substantieel stijgen ten koste van olie, kolen en gas. Goed nieuws voor ons. Al neemt het aandeel elektriciteit met maar vijf procent toe dan groeit onze markt toch al met een kwart.’ Deze kans betekent tegelijkertijd een grote uitdaging. ‘Niet alleen voor ons als individueel bedrijf, ook voor de maatschappij. Er moeten voldoende goed opgeleide vakmensen zijn om al die techniek te kunnen installeren en onderhouden.’

Prima basis voor jong talent
Jong talent heeft bij Van den Pol een streepje voor. ‘Jaarlijks laten we tientallen stagiaires vanuit verschillende opleidingen kennismaken met ons vak. En al vijftien jaar is er een eigen bedrijfsschool. Jongeren volgen hier een versnelde mbo-opleiding waarbij ze leren en werken combineren.’ Een prima basis voor hun verdere carrière. ‘Onze verschillende afdelingen bieden veel mogelijkheden om door te groeien. Bijna alle projectleiders zijn elektromonteur geweest en hebben zich van daaruit verder ontwikkeld.’

Maxima bezoekt TechnoHUB
Ook in brede zin maakt Van den Pol zich sterk voor technische beroepen. ‘In september opende de TechnoHUB in Woerden. Dit is een regionale faciliteit waar schoolklassen alle facetten van techniek ontdekken. Hopelijk spreekt dat aan en kiezen ze later voor een technische opleiding.’ Deze leeromgeving is een initiatief van Woerdens Techniek Talent, een samenwerkingsverband met Van den Pol als een van de drijvende krachten. ‘Ons regionale initiatief trekt landelijke aandacht. Als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap bracht zelfs koningin Máxima een bezoek aan de TechnoHUB.’

IJzersterk fundament
Ondanks alle inspanningen zal de instroom van technici onvoldoende zijn. ‘We zullen dus slimmer moeten werken, bijvoorbeeld met meer prefab zodat minder handjes op de bouwplaats nodig zijn. Daarom zoeken wij continu naar manieren om beter en efficiënter te opereren. Naar innovaties die ons en onze klanten verder helpen. Deze mindset is echt verankerd in het DNA van dit bedrijf. 85 jaar ervaring zorgt daarbij voor een ijzersterk fundament.’

OPVALLEND IN DE REGIO
Het werkterrein van Van den Pol concentreert zich in Midden-Nederland en de Randstad. Opvallende actuele regionale projecten: het wooncomplex Eemerald in Amersfoort. House Modernes, de herontwikkeling van een winkelcentrum aan de Utrechtse Oudegracht dat naast retail straks ook plaats biedt aan kantoren, horeca en een fietsenstalling. En de werkplaats van de sneltramremise in Nieuwegein; hier is Van den Pol verantwoordelijk voor zowel de E- als de PV-installatie.