MARTIN BEENEN NIEUWE NOTARIS BIJ deNOTARISSEN

‘Wij hebben oog voor wat er speelt aan tafel’

Gedreven vertellen Martin Beenen en Geertje Dantuma van deNotarissen over hun vak. Over hoe zij ondernemers willen behoeden voor problemen en hoe zij hen op de juiste juridische wijze willen voorbereiden op een bedrijfsovername of oprichting van een bv. Hoe zij tranen drogen van nabestaanden en hoe zij gezinsleden weer nader tot elkaar brengen. Het is een mensenberoep, vol emotie, maar ook vol uitdaging. Hier zitten duidelijk twee notarissen met liefde voor het vak.

Martin en Geertje vormen samen met Dox Verschuren de drie notarissen van deNotarissen in Vianen en Meerkerk. Martin is de opvolger van Wil Stein, die met pensioen is gegaan. Martin, ten tijde van het interview nog kandidaat-notaris, vertelt over de weg die hij heeft afgelegd: ‘Een kandidaat-notaris voert dezelfde werkzaamheden uit als de notaris, maar heeft geen tekenbevoegdheid. Zo’n traject tot benoeming duurt meestal een jaar. De kandidaat-notaris wordt getoetst of hij of zij capabel genoeg is om de functie uit te voeren. Tevens heb ik een ondernemersplan geschreven. Je bent naast ambtenaar ook ondernemer en moet je je eigen bedrijf runnen. Die combinatie is eigenlijk heel bijzonder, maar wel uitdagend.’

Totaalplaatje
Martin is gespecialiseerd in ondernemersrecht, Geertje en Dox zijn samen meer onderlegd in onroerend goed en familierecht. ‘In hoofdlijnen kunnen wij alles, maar we hebben wel onze accenten’, vertelt Martin. Geertje: ‘Als een ondernemer binnenkomt met de vraag: “Doe mij maar een bv”, vragen wij wel even door. Vanwege het totaalplaatje dat wij bieden, adviseren wij ook over het testament en het levenstestament. In dat laatste wordt vastgelegd wie de belangen mag behartigen als iemand onbekwaam wordt, door bijvoorbeeld een ongeluk, beroerte of dementie. Hier is momenteel veel vraag naar, omdat het belang hiervan steeds meer wordt onderstreept. Maar ook hoe de huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. Soms is het fiscaal aantrekkelijk hier eens goed naar te kijken. Kortom: alles begint bij een goede juridische structuur. Vaak zijn dossiers complexer en beslaan ze meerdere specialisaties. Het is prettig dat wij dat allemaal in huis hebben. Dan heb je als notaris echt wat te bieden.’

‘Mensen komen vooral op spannende momenten in hun leven bij ons terecht’

Complex
‘Ook accountants beseffen niet altijd hoeveel er komt kijken bij bijvoorbeeld een bedrijfsovername. Zij schakelen ons meestal op een heel laat moment in het traject in. Een vader die het bedrijf nog voor het nieuwe jaar aan zijn zoon wil overdragen, zit al het hele jaar met de accountant om tafel om alles te regelen, maar wij worden vaak pas eind november benaderd. Alleen komt bij onze taak meer kijken dan verwacht. Wij kijken verder en zien de consequenties als niet alles goed is geregeld. Daarom stellen wij aanvullende vragen: zijn er nog andere kinderen? Hoe voelen zij zich erbij? Mochten zij zich eigenlijk altijd al achtergesteld hebben gevoeld, dan zijn bij het overlijden van vader de rapen gaar. Wij proberen dit voor te zijn door dit soort onderliggende situaties waar te nemen en te borgen; dat is onze plicht. Daarnaast moeten wij rekening houden met wettelijke termijnen. Als wij in het voortraject aan mogen schuiven, hebben we voldoende tijd om de situatie in kaart te brengen en de benodigde documenten in orde te maken. Zo voorkom je uiteindelijk vertraging.’

Dynamiek
Het is één van de voorbeelden die aangeeft hoe dynamisch het ondernemersrecht is. ‘Een bv moet vaak de volgende dag zijn opgericht. Voorheen verliep dit traject via het ministerie en duurde het allemaal wat langer. Die werkzaamheden hebben wij overgenomen, waardoor het allemaal sneller kan. De klant weet dit en verwacht dit dan ook van ons. Bij ondernemersrecht komt naast de dynamiek ook emotie kijken: een ondernemer die het bedrijf eigenlijk nog niet los kan laten en niet volledig aan zijn zoon of dochter wil overdragen. Wij zoeken dan een passende oplossing, begeleiden de familie en zorgen dat het proces stapje voor stapje verloopt. Een oplossing is dat vader of moeder een prioriteitsaandeel behoudt en zo een flinke vinger in de pap heeft terwijl de kinderen de winst ontvangen. Dat vinden ondernemers vaak heel prettig.’

Spannende momenten
Het beroep van de notaris is dus een echt mensenberoep, zo blijkt uit de verhalen van Martin en Geertje. ‘Mensen komen vooral op spannende momenten in hun leven bij ons. Bij gebeurtenissen als een huwelijk, bedrijfsovername of testament komen namelijk best veel emoties kijken. Juridisch is het vaak allemaal duidelijk, maar als notaris moet je ook oog hebben voor wat er onderling speelt.’ Martin vult aan: ‘In vijf minuten weet je hoe de familieverhoudingen liggen en waar de pijnpunten zitten.’ Geertje heeft niet voor niets een opleiding tot mediator gevolgd. Ze let goed op onderliggende emoties en hoe de sfeer aan tafel is. ‘Als ik merk dat er wat speelt, stel ik ander soort vragen en nodig ik de mensen uit zelf tot een oplossing te komen. Vooral als binnen een gezin de laatste overgebleven ouder overlijdt, komt er veel los tussen de gezinsleden. Het geeft voldoening om te zien hoe mensen – soms erg gespannen – binnenkomen en hoe ze ons kantoor verlaten met een beter gevoel. Broers en zussen die elkaar jaren niet gesproken hebben, zien we hier voor de deur elkaar een kus of knuffel geven. Wij vervullen kortom een heel dankbare rol.