Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Marlon de Jager-Wessel

Tonny Gerritsen is ondernemer. Hij is algemeen directeur en mede-eigenaar van Lithos bouw & ontwikkeling en daarnaast huisvader.

Motto: Herinner je gisteren. Droom van morgen. Geniet van vandaag.

tgerritsen@lithos.nl 

0334535959

Metamorfose

23 juni 2022 | 2 minuten lezen

Je hoort het vaker: “het is tijd voor verandering”. Mensen die vanuit innerlijk perspectief de behoefte voelen te veranderen: stoppen met roken, meer sporten, anders met onze planeet omgaan, noem maar op. Maar ook bedrijven voelen die urgentie. Op zoek naar hernieuwde aansluiting bij haar doelgroep, of zelfs op zoek naar nieuwe doelgroepen, geboren uit de noodzaak van afnemende omzet.

Het zijn allemaal bewegingen en gevoelens die vaak voortkomen uit een behoefte om een periode af te sluiten en een nieuwe periode te beginnen. Juist in de huidige tijd van veel onzekerheid zoeken mensen en bedrijven naar houvast. Sociale cohesie is meer dan ooit gewenst. Corona en Oekraïne zijn katalysatoren die deze behoefte van samenhang en verandering beïnvloeden.

Mensen en bedrijven zoeken enerzijds naar houvast, maar als juist datgene wat ons die rust en stabiliteit heeft gebracht onder druk staat en/of verdwijnt, is verandering gewenst. Op zoek naar nieuwe stabiliteit en samenhang. De metamorfose komt op gang, de omvang wordt vaak bepaald door de mate van noodzaak. Hoe urgent is de veranderingsbehoefte? Levensbedreigend of moeten we zorgen dat we weer binnen de lijntjes komen?

‘Als bedrijf is het de kunst om juist altijd in beweging te blijven en open te staan voor verandering’

Maatschappelijke veranderingen zijn een continu proces dat door externe factoren wordt beïnvloed qua richting en snelheid. Hiervan is de energietransitie een goed voorbeeld. De maatschappelijke wens en behoefte is al jaren geleden ingezet. Door allerlei externe factoren zie je nu een versnelling van dit proces. Je zou daarom kunnen stellen dat het conflict in Oekraïne met Rusland mede leidt tot een versnelling van de reeds ingezette verandering omtrent opwekking en gebruik van energie.

Als bedrijf is het de kunst om juist altijd in beweging te blijven en open te staan voor verandering. De continuïteit van je organisatie is mede afhankelijk van de mate waarin je in staat bent om mee te veranderen met de maatschappij.

Om binnen je organisatie in te spelen op veranderingen die de maatschappelijke trends volgen kun je dure adviseurs inschakelen maar je kunt ook jonge mensen aannemen en die de ruimte geven met nieuwe dingen aan de slag te gaan. Of mensen die al jaren bij je werken de ruimte geven een andere richting te gaan verkennen. Het is heel belangrijk iedereen binnen je organisatie hierin te betrekken, iedereen mag zijn ideeën naar voren brengen en zijn talenten verder ontwikkelen. Dat geeft een bepaalde dynamiek in je bedrijf die voor iedereen prettig is.

Je als leider dienstbaar opstellen in de metamorfoses hoort daarbij!

Eemvallei