fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

Misstanden op de werkvloer

Rebuss Bedrijfsrecherche onderzoekt en helpt ze te voorkomen 

Interne diefstal, schending van een concurrentie- of relatiebeding, ongewenste omgangsvormen of een integriteitskwestie; stuk voor stuk zaken waarvan je als ondernemer hoopt er nooit mee te maken te krijgen. Toch wijst de praktijk helaas uit dat deze situaties bij veel bedrijven voorkomen. 

Naast onverwacht, is het ronduit pijnlijk als een werknemer de boel bedondert of als er sprake is van een misstand op de werkvloer. Aangifte doen bij de politie is een mogelijkheid, maar om imagoschade tegen te gaan kiezen bedrijven er vaak voor om een bedrijfsrecherchebureau in te schakelen. Marloes Schmidt is sinds 2009 eigenaar van Rebuss Bedrijfsrecherche; een door Justitie en Politie erkend en vergund recherchebureau. Zij deelt haar ervaringen. ‘Als ondernemers een redelijk vermoeden hebben dat een medewerker iets op zijn geweten heeft, hebben ze vaak geen idee waar te beginnen met onderzoeken. Om nog maar te zwijgen over de aanpak, de wettelijke kaders en manieren om het objectief te onderbouwen of te bewijzen.’ 

Ga niet zelf op onderzoek uit

In sommige gevallen komen werkgevers bij Marloes terecht met de mededeling dat ze zelf al wat onderzoek hebben verricht. Met alle gevolgen van dien. ‘Vaak weten te veel mensen er al vanaf, is het uitgesproken en heeft de dader er ook al iets over gehoord. Meestal is onderzoek dan niet meer mogelijk, doordat de dader zijn of haar sporen al deels heeft kunnen wissen. Mijn advies is dus: hou het stil en schakel zo snel mogelijk professionele hulp in.’ Wie contact opneemt met Rebuss, krijgt direct advies over de slagingskans van een onderzoek en een kostenbatenanalyse om te zien of een onderzoek opweegt tegen de kosten van de misstand. Dit gebeurt geheel vrijblijvend tijdens een eerste kennismaking. ‘Wij kunnen analyseren wat er mogelijk is als het gaat om rechtmatigheid, proportionaliteit en subsidiaire afwegingen: welk middel zet ik in om een bepaald doel te kunnen bereiken? Bovendien leggen wij de mogelijke risicoscenario’s voor en bekijken of het bijvoorbeeld mogelijk is om een track & trace of camera in te zetten.’ 

Nasleep 

Het doel van een rechercheonderzoek is altijd objectieve waarheidsvinding, waarbij er vooral gelet wordt op het feitelijk en juridisch onderbouwen ervan. Zodat, mocht de zaak voor de rechter komen, ondernemers een rapportage voor kunnen leggen die compleet is. Marloes vertelt verder: ‘Een misstand op de bedrijfsvloer kent soms een vervelende nasleep. Zo kan het ontmaskeren van een grijpgrage medewerker leiden tot een vervelende ontslagprocedure of zelfs een rechtszaak. Een bedrijfsrechercheur onderzoekt niet alleen de feiten, maar zorgt ook dat het incident intern kan worden opgelost en imagoschade kan worden voorkomen.’ Als er eenmaal een bekentenis is kan er worden gezocht naar een oplossing. ‘De keuze hierin gaat vaak gepaard met emotie. Toch nog een kans geven, aangifte doen? Overigens kom het niet vaak voor dat een medewerker terugkeert op de werkvloer. Wat wel voorkomt is dat iedere cent terug wordt betaald waarvan kan worden aangetoond dat het is meegenomen.’ 

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen, zo vinden ze ook bij Rebuss. ‘Wij denken graag mee over fraudepreventie. Door een scan te maken van de beveiliging op locatie of een screening van nieuwe medewerkers te doen, kunnen we op voorhand adviseren.’ Binnenkort wordt het wettelijk verplicht om een meldprocedure te hebben, indien er zich integriteitskwesties voordoen. ‘Werknemers moeten straks weten waar zij terecht kunnen als het gaat om het melden van misstanden en ongewenste omgangsvormen. Onderdeel van de meldprocedure is het aanstellen van een vertrouwenspersoon, in- of eventueel extern. Ook hiervoor kunnen ondernemers bij Rebuss terecht.’ Marloes sluit af: ‘Probeer misstanden voor te zijn. En lukt dat niet, dan zorgt Rebuss voor de oplossing bij fraude en misstanden.’ 

www.rebuss.nl

InterviewOntwikkelingenDienstverleningUtrecht