NEXT GENERATION:
DE STRIJD OM TALENT

Citymarketing Amersfoort wil jong talent aan de regio binden

Welk bedrijf ondervindt niet de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt? In heel Nederland hebben ondernemers het moeilijk vakbekwaam personeel te vinden. Dit speelt ook in Amersfoort en omgeving. Toch is het hier voor veel bedrijven makkelijker personeel te vinden dan in andere plaatsen. ‘Talentvol personeel kiest eerder voor een baan op een plek met een goed imago’, aldus Dennis Sille, directeur van Citymarketing Regio Amersfoort.

Ook voor Citymarketing Amersfoort vormt de krapte op de arbeidsmarkt één van de belangrijkste thema’s van dit moment. ‘En dat is typisch een uitdaging waar wij het Amersfoortse bedrijfsleven graag bij helpen’, zegt Dennis.

Voor de inwoners
‘Citymarketing is opgericht om stad en regio Amersfoort tot dienst te zijn’, vervolgt Dennis. ‘We zijn er in de eerste plaats voor onze inwoners. Voor hen is het belangrijk dat er in de regio voldoende werkgelegenheid is en genoeg voorzieningen zijn. Daarom zijn we er ook voor de bedrijven die hier in de regio voor werkgelegenheid zorgen. Als velen van hen met dezelfde uitdaging te maken krijgen en wij met onze expertise op het gebied van marketing hierbij kunnen helpen, dan zullen we dat zeker doen.’
Waar de krapte op de arbeidsmarkt in de afgelopen jaren heeft gezorgd voor steeds meer concurrentie tussen bedrijven bij het aantrekken van personeel – er wordt zelfs gesproken van een “war for talent” – probeert Citymarketing Amersfoort volgens Dennis al langer jong talent aan de regio te binden. ‘Dit is al vanaf onze oprichting, inmiddels bijna tien jaar geleden, één van onze belangrijkste doelstellingen. Doordat Amersfoort geen echte studentenstad is, moeten we er op andere manieren voor zien te zorgen dat er voor het bedrijfsleven voldoende jong talent in de regio beschikbaar is. We zijn daar al mee bezig sinds het hoogtepunt van de kredietcrisis, toen er nog helemaal geen krapte op de arbeidsmarkt was.’

Woon- en werkklimaat
De manier waarop Citymarketing Amersfoort bedrijven helpt in hun zoektocht naar personeel, verschilt van wat de meeste bedrijven doen om werknemers aan te trekken. Dennis: ‘In het verleden hebben wij veel ingezet op het promoten van Amersfoort als een aantrekkelijke regio om te wonen. Met een aantrekkelijk stadscentrum, een uitgebreid cultuuraanbod, recreatiemogelijkheden in het groen en genoeg woningen die te koop stonden, waren de juiste voorwaarden hiervoor aanwezig. Omdat er nu sprake is van druk op de woningmarkt, kunnen we hier niet langer op inzetten, maar de effecten van onze inspanningen betalen zich nog steeds uit in het goede imago dat Amersfoort nu heeft.’

‘We zijn er ook voor de bedrijven
die hier in de regio voor
de werkgelegenheid zorgen’

Toch is Citymarketing Amersfoort het cultuuraanbod en de recreatiemogelijkheden in de regio nog steeds volop aan het promoten, onder meer met de campagne Tijd voor Amersfoort. Zij zorgen volgens de citymarketeer niet alleen voor een aantrekkelijk woonklimaat, maar ook voor een aantrekkelijk werkklimaat. ‘Wanneer iemand van buiten de regio een positief beeld heeft van Amersfoort, is de kans groter dat diegene reageert op een vacature van een van onze bedrijven.’
Volgens Dennis is dit vooral belangrijk bij het aantrekken van jonge talenten. ‘Door de krapte op de arbeidsmarkt kunnen zij vaak kiezen uit meerdere werkgevers. Bedrijven bieden daarom tegen elkaar op met steeds betere arbeidsvoorwaarden. Die zijn inmiddels vaak al zo goed, dat de nieuwe generatie haar keuze baseert op andere factoren. Talenten vragen zich af waar zij komen te werken en of zij zich daar ook willen vestigen en verwachten daar gelukkig te worden. Het imago van de plaats waar zij gaan werken speelt daarin een grote rol. Talentvol personeel kiest eerder voor een baan op een plek met een goed imago.’

Nieuwe thema’s
Naast het promoten van het cultuuraanbod en de recreatiemogelijkheden zijn er ook thema’s waar Citymarketing Amersfoort nu meer op inzet dan vroeger. ‘De samenwerking met het onderwijs wordt steeds intensiever’, aldus Dennis. ‘Zo promoten wij de open dagen van opleidingsinstituten als HU Amersfoort, MBO Amersfoort, ROC Midden-Nederland en SOMT University of Physiotherapy.’

‘En we kunnen er ook niet omheen dat er steeds meer vacatures zijn’, vervolgt hij. ‘We worden regelmatig gevraagd of we een vacature onder de aandacht kunnen brengen. Helaas kunnen we daar niet aan beginnen. Maar op onze website over wonen en werken in regio Amersfoort hebben we wel een overzicht van vacaturepagina’s van bedrijven uit de regio. Daar kunnen bedrijven hun eigen vacaturepagina voor opgeven. Die pagina promoten we via onze nieuwsbrieven en sociale media, waar we door de jaren heen een groot bereik mee hebben opgebouwd.’