next generation

Quote_teken_links

‘Het verschil bij een familiebedrijf zit hem in de betrokkenheid van de aandeelhouders’

martin

‘Ik ben CEO van BluePrint Automation, een internationaal producent van geavanceerde verpakkingsmachines met productie in Nederland en de VS en klanten over de hele wereld. Sinds 1991 getrouwd met Juliette en samenwonend sinds 1992 in Richmond, VA. Dochter Noelle studeert medicijnen in de VS en zoon Nicholas studeert internationale bedrijfskunde in Amsterdam.’

Oftewel “volgende generatie” in gewoon Nederlands. Volgende generatie van een product, leiderschap, technisch talent, organisatievorm? Een heel breed begrip dus wat eigenlijk ook duidt
op de eindigheid van zaken, producten, concepten etc.  

En van onszelf.

Maar zoals producten, talenten, leiders en ook mensen eindig zijn, zo hoeft een bedrijf niet eindig te zijn. De natuur weet altijd weer te overleven door nieuwe generaties van species die via erfelijkheid, toevallige mutaties en natuurlijke selectie van de sterksten, steeds de goede mutaties laat doorstromen naar de volgende generatie, terwijl de zwakkere afsterven.

Zo kun je dus ook een bedrijf zien als een verzameling van allerlei “species”. Denk aan producten, leiders, talenten, organisatievormen etc., die allemaal op zich eindig zijn. Er zijn dus continu nieuwe generaties nodig wil het bedrijf kunnen doorbestaan. Alleen moeten wij de “toevalligheid” een beetje helpen, want als bedrijf hebben we niet de tijd om maar van alles te proberen op een toevallige wijze (lees muteren).

In de managementliteratuur noemen ze dat “re-inventing ourselves”. Op gebied van leiderschap heet dat dan weer “succession planning”. Maar waar het op neerkomt is dat we steeds maar weer moeten denken over “what’s next?” Wat is het volgende product of de volgende dienst, waar de markt nog niet om vraagt, maar wel nodig heeft? Waar komt de volgende generatie technisch talent vandaan? En wat gaan we er aan doen?

Op het leiderschap vlak heeft de term “Next Generation” voor mij, als tweede generatie bestuurder, natuurlijk ook een heel persoonlijk aspect. BluePrint is een familiebedrijf en is daar trots op. Het verschil bij een familiebedrijf zit hem in de betrokkenheid van de aandeelhouders. In een publiek bedrijf of een bedrijf in handen van een private equity fund speelt slechts één zaak een rol: Return On Investment.

Zulke bedrijven kunnen nog zulke mooie visies, waarden en normen op een mooi bord in de receptie hangen, maar uiteindelijk, aan het einde van de dag, wordt de CEO afgerekend op Key
Performance Indicators zoals groei in omzet en winst. De aandeelhouders zien hun aandeel als een investeringsobject, net zoals dat een gebouw of land kan zijn, of misschien goud.

In een familiebedrijf daarentegen, zijn de aandeelhouders vaak voor zeer lange termijn direct betrokken in het reilen en zeilen van het bedrijf en gaat het om veel meer dan geld verdienen. Er is een directe en vaak hechte relatie met de collega medewerkers en de klanten. En daar goed voor zorgen gaat ALTIJD voor maximalisatie van omzet en winst.

Ik wil nog wel wat kwijt over de term familiebedrijf. Ik zie dat niet als noodzakelijk dezelfde familie die van generatie op generatie het bedrijf leidt. Dat is niet altijd praktisch. Waar het om gaat is dat er aandeelhouders zijn in de vorm van personen die zelf in het bedrijf werken en een lange termijn focus hebben.

En dus geen snelle jongens met een zogenaamd “exit-plan”.