Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Marlon de Jager-Wessel
Nieuw coalitieakkoord in Nieuwegein
27 juni 2022 | 2 minuten lezen

De Nieuwegeinse partijen GroenLinks, VVD, PvdA en Lokale Vernieuwing hebben een nieuw coalitieakkoord (2022-2026) gepresenteerd: “Meer voor elkaar”. De ambitie is om er in Nieuwegein nog meer voor elkaar te zijn en samen meer voor elkaar te krijgen. 

In het akkoord staat beschreven wat de partijen de komende vier jaar willen bereiken en wat de portefeuilleverdeling van de kandidaat-wethouders en de financiële kaders zijn. 

‘Het zijn onzekere tijden met de klimaatcrisis, de wooncrisis, corona, de oorlog in Oekraïne en de inflatie’, aldus de partijen in een gezamenlijk statement. ‘In ons akkoord staan ambitieuze plannen om deze uitdagingen het hoofd te bieden, gelijke kansen te creëren én om de stad nog mooier te maken. De gemeente draagt daaraan bij door een nabije en betrouwbare overheid te zijn. Daarnaast moeten we dat vooral samen doen: met alle inwoners, ondernemers, maatschappelijke – en regionale partners, de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en het college.’

Vanuit die grondhouding pakt dit akkoord stevige problemen aan. ‘Zo gaan we fors investeren in het tegengaan van energie-armoede, verduurzamen we de energiebronnen en helpen we inwoners en ondernemers bij de verduurzaming met subsidies. Gezond wonen krijgt vorm door de keuze voor gevarieerde woningen die passen bij Nieuwegein. Dat doen we in een groene omgeving die uitnodigt tot gezond bewegen en elkaar ontmoeten. We investeren in gelijke kansen met de focus op het aanpakken van laaggeletterdheid, armoede en kansen voor de jeugd. We koesteren onze historische kernen, versterken de levendigheid in de stad en stimuleren ondernemerschap. Ook  zetten we in op het veiliger maken van onze stad door preventie, voorlichting over bijvoorbeeld cybercriminaliteit en het herkennen van ondermijning. Al met al een mooi pakket om samen te werken aan een duurzaam, groen, veilig en gezond Nieuwegein.’

Als wethouder zijn voorgedragen: Marieke Schouten (GroenLinks), Ellie Eggengoor (VVD), Guido Bamberg (PvdA) en John van Engelen (Lokale Vernieuwing). De wethouders zijn 20 juni officieel benoemd, beëdigd en geïnstalleerd. 

Lekstroom