onDerNAmen

Quote_teken_links

‘De afgelopen maanden hebben ondernemers zich moeten aanpassen
om de overlevingskansen te vergroten’

Roland

Roland Reumkens is advocaat en partner bij Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten. 0306886868 | rreumkens@gvk-advocaten.nl

Een advocaat wordt door zijn rechtenstudie alleen geen ondernemer. Advocaten worden er juist jarenlang in getraind te denken in problemen. Ze zien overal beren op de weg. Zij zijn bij uitstek dé risicomijdende bevolkingsgroep. Ondernemers zien mogelijkheden en durven juist risico’s te nemen. Dat is het DNA van ondernemers. Toch? Daar begint het wel mee, maar er is een aantal andere kernwaarden net zo belangrijk voor een ondernemer. Als je een kans ziet en het risico aandurft, dan moet je er vervolgens wel iets mee doen. Je moet visie hebben, passie en doorzettingsvermogen. Recent is daar nog een eigenschap bij gekomen. Darwin schreef in ‘On the Origin of Species’ over ‘Survival of the fittest’. De afgelopen maanden hebben ondernemers zich moeten aanpassen om de overlevingskansen te vergroten.

In het geval van mijn kantoor was dat snel overschakelen naar online en meer thuiswerken. Dat ging vrij eenvoudig. We hadden alle dossiers al digitaal en een eersteklas online juridische bibliotheek. Met een laptop, mobiele telefoon en internet kan ik eigenlijk overal mijn werk doen. De verwachting was dat veel ondernemingen zich niet zo makkelijk zouden kunnen aanpassen. Maar nu blijkt dat het aantal faillissementen in augustus het laagste is in ruim twintig jaar tijd. Hoe kan dat?

Ondernemers hebben overheidssteun gevraagd en gekregen, zoals de NOW, Togs en Tozo. Tot 1 oktober 2020 kan er uitstel van betaling worden gevraagd aan de Belastingdienst. Het gaat om enorm veel geld. Vanzelfsprekend zijn bedrijven daarmee geholpen. Toch zou het gek zijn als alleen daardoor zoveel meer faillissementen worden voorkomen dan normaal. Er komt een moment dat de bedrijven hun eigen broek weer moeten ophouden. Het kan niet anders, dan dat er ondernemers zijn die nu risicovolle besluiten nemen. Ze besluiten, tegen beter weten in, om door te gaan. Als je het alleen dankzij overheidssteun overleeft, dan ga je nu wellicht verplichtingen aan, waarvan je eigenlijk al weet dat je ze niet meer kunt nakomen. Klanten of leveranciers kunnen dan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen als de B.V. geen verhaal meer biedt. Uiteraard mag je ondernemen, zelfs als er maar weinig overlevingskansen zijn. Maar waar ligt de grens? De afweging maken om door te gaan, of het faillissement aan te vragen, is lastig. Persoonlijke belangen en emoties vertroebelen een juist beeld, zeker als het gaat om familiebedrijven. Een tip: zorg er in ieder geval voor dat de administratie van de onderneming actueel en op orde is. Je kunt, zeker in geval van zwaar weer, echt geen beslissingen meer nemen op basis van financiële gegevens die ouder zijn dan van maart 2020. Dan liggen bestuurdersaansprakelijkheid, schuldeisers en de curator op de loer. En dan is het geen ondernemen meer, maar ondernamen.