Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Marlon de Jager-Wessel
ONDERNEMERS EN GEMEENTEN SLAAN SAMEN ALARM OVER VERSLECHTERING VESTIGINGSKLIMAAT
22 juli 2021 | 1 minuten lezen

Zo’n vijftig gemeenten uit het hele land en regionale en landelijke ondernemersverenigingen maken zich grote zorgen over de verslechtering van het Nederlands vestigingsklimaat. In een manifest vragen ze een nieuw kabinet om samen met hen op zes terreinen te werken aan verbeteringen die zorgen voor: een goede leefomgeving, een goed opgeleide beroepsbevolking, kennis en innovatie van wereldklasse, excellente verbindingen binnen Nederland en met het buitenland en een betrouwbare en voorspelbare overheid.

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘Een goed vestigingsklimaat is een hoeksteen voor echte brede welvaart. Tal van landen om ons heen trekken een been bij met uitgebreide investeringen en maatregelen. Tegelijkertijd is in Nederland sprake van een verslechtering met afnemende onderwijsscores, te weinig woningen, schaarste aan goed opgeleide mensen en achterblijvende investeringen in innovatie, duurzaamheid en bereikbaarheid. Samen met een nieuw kabinet en lokale partners willen we dit tij keren, zodat ons land dé plek blijft waar je wil zijn als ondernemer.’

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘Als we niets doen, wordt Nederland steeds minder aantrekkelijk. Onze sterke clusters van kleine en grote bedrijven en een sterke economie zijn geen vanzelfsprekendheid. Daar moeten we elke dag weer aan blijven werken. Minder regels, stabiel beleid en investeringen moeten ons land klaar maken voor de toekomst.’ Noodzakelijke investeringen noemt het manifest onder meer betere (HSL) verbindingen met omringende landen, innovatie & onderwijs en de aanleg van duurzame infrastructuur voor waterstof, CO2 en elektriciteit. Ook moet het industriebeleid strategischer en de regeldruk worden aangepakt.

OntwikkelingenBouw & VastgoedUtrecht