OP DE KAART

Stadsmarketeer brengt onderscheidend vermogen Nieuwegein naar voren

Net als veel andere steden heeft ook Nieuwegein sinds anderhalf jaar een stadmarketeer: Renske Dalmijn. Ze is veel in de stad te vinden en spreekt veel ondernemers en bewoners. Doel is om Nieuwegein vanuit een stadsmarketingorganisatie nog meer op de kaart te zetten.

Nieuwegein is in 1971 als stad ontstaan na de samensmelting van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Het heeft ruim 63.000 inwoners en bestaat uit zo’n twintig verschillende wijken. Dat is tenminste de informatie die je op Wikipedia kunt vinden. Als stadsmarketeer wil Renske laten zien dat Nieuwegein veel meer is dan deze feitelijkheden. ‘Vorig jaar ben ik aangesteld als stadsmarketeer en heb ik een kwartiermakersopdracht gekregen. Dat houdt in dat ik de stad verken om te ontdekken waar de energie zit en samen met betrokken partijen een goed gefundeerde stadsmarketingorganisatie op ga zetten. We hebben het afgelopen jaar veel bijeenkomsten georganiseerd om met ondernemers, vertegenwoordigers van allerlei organisaties en bewoners in gesprek te gaan..Ik ben zelf ook bij verschillende bijeenkomsten – georganiseerd door anderen – aanwezig geweest om te kijken wat de krachtige plekken en onderscheidende thema’s in deze stad zijn.’

Plofparade
Daar kwam in eerste instantie het thema water uit. Nieuwegein is een moderne stad met een rijke historie. Al vanaf het jaar 1100 vormen de waterwegen de Lek, de Doorslag, de Vaartsche Rijn en het Merwedekanaal die door Nieuwegein lopen, belangrijke handelsroutes tussen Utrecht en het westen van Nederland. De Nieuwegeinse sluizencomplexen in deze kanalen zorgen al die eeuwen voor bedrijvigheid. Anno 2019 is Nieuwegein een handelsstad gebleven. Nu met haar geografische ligging tussen drie snelwegen, de A2, A12 en de A27 een aantrekkelijke stad waar bedrijven zich graag vestigen. Het water verbindt het verleden met het heden. Nieuwegein is uniek als het gaat om de werken vanuit de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de stad. ‘Dit is in de basis een mooi thema, omdat maar liefst vijf werken van de waterlinie verspreid liggen in Nieuwegein’, aldus Renske. ‘Strategisch gezien is het daardoor een mooie manier om iedereen met elkaar te verbinden.’ Ook de plek waar we dit interview houden, Fort de Batterijen, behoort tot één van de vijf werken van de waterlinie. In juli diende het met andere locaties als decor voor het eerste stadsmarketingevenement: de zogenoemde PLOFparade. ‘Ik ben een half jaar geleden in gesprek geraakt met Renske over wat stadsmarketing voor ons zou kunnen betekenen’, zegt Martijn Geerdes, samen met een compagnon eigenaar van Fort de Batterijen en evenementenbureau ID310. ‘Samen met andere ondernemers hebben we het initiatief genomen voor de PLOFparade. De bezoekers konden met eigen of georganiseerd vervoer langs de Plofsluis en Fort Jutphaas en Fort de Batterijen bekijken. Zo hadden zij een afwisselende ervaring en waren wij met een aantal andere recreatieve ondernemers in de gelegenheid om de werken te presenteren. Veel inwoners wisten niet eens van het bestaan van het fort of dat het onderdeel van Nieuwegein is. Het programma was heel divers en zorgde voor een mooie samenwerking met partijen uit Nieuwegein. Ruim duizend Nieuwegeiners waren bij de eerste editie van de PLOFparade aanwezig.’

Ondernemers
Stadsmarketing (het heet bewust geen citymarketing vanwege de naam van de binnenstad van Nieuwegein, City) is onder de portefeuille van Economische Zaken ondergebracht. ‘Dat komt omdat ondernemers wat ons betreft één van de dragende krachten zijn waarmee we stadsmarketing van de grond moeten krijgen’, vertelt Ellie Eggengoor. ‘Het ondernemersspoor is voor Renske een belangrijk spoor om de stadsmarketingorganisatie aan te koppelen. De PLOFparade was al een goed voorbeeld van hoe ondernemers zich in één evenement verenigden. Het bedrijfsleven heeft een duidelijke rol in het op de kaart zetten van Nieuwegein als goede vestigingsplaats om te ondernemen. De logistiek is een onmiskenbaar pluspunt – we hebben onlangs voor de tweede keer de titel nationale distributiehotspot gekregen – maar daar onderscheid je je niet allen mee. Er zijn immers meer plaatsen in Nederland die veel logistieke bedrijvigheid kennen. Renske gaat in haar rol op zoek naar hoe je dat écht onderscheidend kunt maken.’ Renske: ‘De stad heeft natuurlijk ook een identiteit op zich, dus daar moet het bij aansluiten. Wat duidelijk naar voren kwam in de bijeenkomsten met het bedrijfsleven is dat met name de combinatie tussen logistiek/mobiliteit en het mbo-onderwijs met praktische innovatie een sterk onderscheidend punt is van de stad. Het ROC Midden Nederland in Nieuwegein biedt een aantal cruciale opleidingen richting de logistieke kant en er is een duidelijke verbinding met het bedrijfsleven. We zijn daarmee echt een stad van “doen”.’

‘Ondernemers zijn één van de dragende groepen
waarmee we stadsmarketing van de grond krijgen’

Meedoen
De komende tijd zullen de stadsmarketingplannen verder vorm krijgen. Martijn blijft er graag bij betrokken. ‘Er liggen veel kansen voor ondernemers met deze vorm van stadsmarketing. Het is een goede manier om je te verenigen, krachten te bundelen en met elkaar contact te leggen. Bovendien kan de organisatie als spreekbuis dienen en zichtbaarheid creëren voor met name ondernemers in de recreatieve hoek. Bedrijven zijn natuurlijk sowieso gebaat bij een sterke stad, maar je moet in eerste instantie vanuit optimisme beginnen. De stip aan de horizon over hoe we Nieuwegein willen positioneren in het Nederlandse ondernemersklimaat heb je niet van de ene op de andere dag bereikt, maar als je niet aan tafel zit, kun je ook niet meepraten.’

Renske: ‘We gaan de komende tijd uitgebreid bekijken waar het commitment zit om samen deze organisatie op te richten. Dat doen we enerzijds aan de hand van gesprekken aan de achterkant en anderzijds met zichtbare evenementen aan de voorkant. We willen hiermee niet alleen het ondernemersspoor versterken en zorgen dat zij een goed netwerk en solide basis hebben, maar ook de inwoners trots maken en ze de kans geven de stad te ontdekken.’ Ellie: ‘Uiteindelijk moet het een organisatie worden die losstaat van de gemeente. Daar zijn mensen voor nodig die onze visie delen. We zullen een kerngroep samenstellen die daadkracht en slagkracht heeft en een stukje funding mag ook niet ontbreken. Uiteindelijk gaan we ervan uit dat we sterke partners vinden die ervoor zorgen dat het gaat vliegen. Allereerst starten we met een goed gesprek met ondernemers om over de kansen van gedachten te wisselen.’