Opvolging in het
familiebedrijf

Quote_teken_links

‘Wij hebben drempels ingebouwd om zoveel
mogelijk kans te maken op bekwame opvolging’

george

In 1978 gestart als verkoper van vrachtwagens bij Terberg Benschop B.V. en momenteel voorzitter van de Raad van Bestuur van Terberg Group. In 2017 was Terberg Group de trotse winnaar van de Familie Bedrijven Award. George is 66 jaar en houdt van een sportief leven.
gt@terberg.nl

Op 13 mei vierde de Terberg Group haar 150-jarig bestaan en werd ons door de Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, de heer Oosters, het predicaat Koninklijk verleend. De leiding van ons bedrijf is momenteel in handen van de vierde generatie Terberg en twee leden van de vijfde generatie zijn inmiddels ook actief in de bedrijven. Opvolging is een van de meest complexe processen in het familiebedrijf en slechts drie procent van de familiebedrijven in Nederland bestaat nog bij overdracht aan de derde generatie! Met andere woorden: bij 97 procent van de familiebedrijven is dat niet meer het geval.

Goede opvolging is afhankelijk van een aantal factoren zoals: is er opvolging aanwezig? Zo ja, willen ze het ook? En het allerbelangrijkste: zijn ze ervoor geschikt? Als de kwaliteit bij de opvolging ontbreekt of wanneer er duidelijk twijfel is, begin er niet aan en voorkom veel teleurstellingen en later (financiële) problemen. Natuurlijk is het prachtig als het familiebedrijf kan worden voortgezet door de volgende generatie, maar dit is zeker geen vanzelfsprekendheid.

Bij Terberg Group hebben we eerst een familiestatuut met elkaar opgesteld waarbij alle certificaathouders waren betrokken. Hiervoor hebben we uitgebreid de tijd genomen om uiteindelijk met elkaar op een lijn te komen. In dit statuut hebben we de afspraken vastgelegd die we met elkaar gemaakt hebben, zoals onder andere de eisen die in de toekomst gesteld worden aan de opvolgers.

Allereerst hebben we gesteld dat je alleen in de zaak kunt komen als je geschikt bent om op termijn door te kunnen groeien naar management- en/of directieniveau van een van onze grote werkmaatschappijen. Hiervoor geldt een opleidingseis van hbo- of universiteitsniveau. Vervolgens ga je eerst minimaal vijf jaar bij een ander bedrijf werken en daar uitgebreid ervaring opdoen. Als je geïnteresseerd bent in het familiebedrijf dan dien je dat voor je dertigste kenbaar te maken. Uit een assessmentonderzoek willen we bevestigd zien dat de kwaliteiten in huis zijn om management- of directieniveau te kunnen bereiken. Op deze wijze hebben wij drempels ingebouwd om zoveel mogelijk kans te maken op bekwame opvolging. Garanties krijg je echter nooit en zal je uiteindelijk moeten afwachten of het ook de juiste ondernemers zijn.

In de beoordeling van de opvolgers worden de commissarissen meegenomen, die er op afstand met een onafhankelijke blik naar kunnen kijken en minder emotioneel betrokken zijn. Kortom: opvolging in een familiebedrijf is een complex proces dat veel zorgvuldigheid vereist. Uiteindelijk is iedere stakeholder erbij gebaat dat de leiding van het familiebedrijf in bekwame handen is en als je hier concessies in doet dan haal je de volgende generatie niet.