Quote_teken_links

OVER MORGEN, COMMON EYE EN STUDIO SUE 
LANCEREN ‘DE SAMENWERKINGSTAFEL’

Nederland staat de komende jaren voor grote uitdagingen bij het (her)ontwikkelen van gebieden. Dit vraagt intensieve en gebiedsgerichte samenwerking op basis van gedeelde waarden in plaats individuele belangen. Over Morgen gevestigd in Amersfoort, Common Eye gevestigd in Bilthoven en Studio SUE gevestigd in Amersfoort gaan hierin samenwerken. Op vastgoedbeurs Provada hebben ze ‘De Samenwerkingstafel’ gelanceerd. 

Over Morgen, Common Eye en Studio Sue combineren in ‘De Samenwerkingstafel’ het vakmanschap van gebiedsontwikkeling, het samenwerken en het creëren van creatieve oplossingen voor stadsontwikkeling. Doelstelling van ‘De Samenwerkingstafel’ is om samenwerkingen te organiseren op basis van gedeelde waarden en gezamenlijke ambitie. Deze wijze van samenwerken geeft antwoord op drie belangrijke trends in gebiedsontwikkeling: een toenemende zelforganisatie in de maatschappij (participatieve gebiedsontwikkeling), werken in wisselende allianties en netwerken (organische gebiedsontwikkeling) en stapeling van opgaven (inclusieve gebiedsontwikkeling).

Over Morgen is ervaren in het organiseren van samenwerkingsprocessen en in het verbinden van partijen in gebiedsontwikkeling. Belangrijkste doel: samen een mooie en duurzame leefomgeving creëren. Common Eye is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in samenwerken en heeft als drijfveer om organisaties en groepen beter te laten samenwerken. Studio SUE ontwikkelt vanuit samenwerking creatieve en innovatieve concepten voor stadsontwikkeling.

Wil je meer weten lees dan hun paper ‘Duurzaam Samenwerken in gebiedsontwikkeling’.