Quote_teken_links

OVEREENKOMST
WONINGBOUW WEIDZ ZEGVELD

Bolton Ontwikkeling B.V. en gemeente Woerden hebben overeenstemming bereikt over het woningbouwproject Weidz in Zegveld. Op 17 april plaatsten directeur Arjan Ton en wethouder Tymon de Weger hun handtekening onder de overeenkomst. Het gaat om de realisatie van 38 woningen op en rondom het huidige tennispark bij De Haak en verplaatsing van TV Miland naar een nieuw tenniscomplex aan de Milandweg.

Wethouder De Weger: ‘Met dit resultaat ben ik bijzonder blij. Het project heeft een lange aanloop gekend en was voor alle betrokkenen een hele puzzel. Door samen te blijven zoeken naar oplossingen en vertrouwen te houden in de uitkomst, ligt er nu een prachtig plan waar in Zegveld veel behoefte aan is. Graag wil ik iedereen bedanken die daar een bijdrage aan heeft geleverd.’

Directeur Ton: ‘Door wethouder De Weger en zijn collega’s, Tennisvereniging Miland en mijn collega’s van Bolton is geweldig werk verricht. Het afgelopen jaar is letterlijk met alle op te brengen energie gekoerst naar oplossingen. Proficiat aan allen!’

Naar verwachting wordt volgend voorjaar gestart met de bouw van de woningen en is de oplevering in 2021. Donderdag 16 mei vindt van 19.30 tot 21.00 uur een inloopavond plaats in de Milandhof.