Quote_teken_links

POUW VERVOER
SCHAFT DRIE MILIEUVRIENDELIJKE TOURINGCARS AAN

Pouw Vervoer werkt dagelijks aan CO2-reducering door efficiënt plannen van ritten. Vanaf mei 2019 zet het vervoersbedrijf uit Vianen een stap voorwaarts met de aanschaf van drie zeer zuinige milieuvriendelijke touringcars.

Pouw Vervoer is in het bezit van drie nieuwe Scania touringcars welke op 100 procent HVO-diesel rijden. Het wagenpark van Pouw is al uitgerust met schone Euro 6-motoren, maar deze touringcars, welke rijden op “blauwe HVO-diesel”, gaan een stap verder. HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil. De basisgrondstof voor deze brandstofsoort is afgewerkte plantaardige olie. Terwijl in de markt voor personenauto’s de dieselaandrijving steeds verder terrein verliest, is diesel in de markt voor personen- en goederenvervoer veruit de meest gebruikte brandstof.

Waarom kiest Pouw Vervoer voor touringcars met dit soort motoren? Traditioneel wordt diesel via raffinage geproduceerd uit aardolie. De laatste jaren is ook synthetische diesel aan een opmars bezig. De verbranding van synthetische diesel verloopt schoner doordat synthetische diesel (nagenoeg) geen zwavel en aromaten bevat. Omdat HVO een afvalproduct is, is er bij 100 procent HVO een CO2-reductie van 89 procent mogelijk (bron: www.co2emissiefactoren.nl)