Quote_teken_links

PROMAD BEGELEID NIEUWBOUW VLEESBEDRIJF HVO MEAT

PROMAD uit Oudewater is gevraagd de realisatie van de nieuwbouw van vleesbedrijf HVO Meat van A tot Z te begeleiden. In samenspraak met HVO Meat is er een geschikte bouwlocatie gekozen in Waddinxveen, waar na onderhandelingen met de makelaar en de verkopende partij, HVO Meat is overgegaan tot de aankoop van de grond. Vervolgens is er een kostenberekening opgesteld en zijn de eerste ontwerptekeningen gemaakt voor de aanvraag van de omgevingsvergunning, welke onlangs is verleend.

Inmiddels heeft PROMAD de NUTS aanvraag verstuurd, sondering- en funderingsadvies opgevraagd en heeft HVO aangegeven duurzaam te willen bouwen volgens de BREEAM norm. Momenteel vindt nadere bouwkundige en constructieve uitwerking plaats. Tijdens de bouw worden er updates geplaatst op Facebook en Instagram.