Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Marlon de Jager-Wessel

Paul Oosterlaken is directeur van Kiremko uit montfoort. po@kiremko.com

RES

11 mei 2021 | 4 minuten lezen

Als we het over energie hebben kunnen we er niet omheen om het over de RES te hebben: de Regionale Energie Strategie. In het klimaatakkoord zijn de afspraken vastgelegd waarmee Nederland gaat voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs uit 2015. Aan de zogenaamde klimaattafels is lang gesproken over de invulling. Het is alleen jammer dat de klimaatsalafisten ervoor gezorgd hebben dat iedereen die een afwijkende mening heeft, maar wel oplossingen aan wilde dragen om ons land verder te helpen, daarbij niet welkom was.

Het resultaat is dat we de RES alleen in mogen vullen met windmolens en zonnepanelen. Elke andere oplossing zoals kernenergie is niet toegestaan. Dit zal ertoe leiden dat er in onze regio tientallen windmolens van zo’n 240 meter hoog komen te staan en dat honderden hectares landbouwgrond vol gelegd moeten worden met zonnepanelen.

Als techneut heb ik niets tegen deze moderne technologie. De een vindt het mooi en de ander foeilelijk. Een tussenweg schijnt niet te bestaan.

Waar ik wel moeite mee heb is het gemak waarmee provincies en gemeenten op hun rug gaan liggen en zich overgeven aan de dictatuur van deze idioterie. Als we dan toch deze RES door onze strot geduwd krijgen inclusief het ruimtebeslag, vraag er dan op z’n minst iets voor terug.

‘Vraag er op z’n minst iets voor terug’

Nederland heeft volgens de geleerden behoefte aan één miljoen woningen. Helaas hebben woonkernen rode contouren waarbuiten je niet mag bouwen. Dus als de rode contouren vol zijn dan vertrek je maar uit de gemeente waar je woont als je een andere woonruimte zoekt. Je bent niet meer welkom. Je mag dan naar de “grote stad” waar ze nog wel een paar DDR-flats bouwen waar je in mag zitten.

Heeft u enig idee hoe ze die windmolens en zonnevelden binnen de rode contouren gaan bouwen?
Niet dus.
Die moeten op de plek komen buiten de rode contouren waar je geen huis mag bouwen voor de eigen inwoners. Blijkbaar gelden er andere regels voor bouwplannen van zonnevelden en windmolens en is het wijzigen van bestemmingsplannen geen issue om windmolens en zonnevelden te realiseren. Het realiseren van groene energie is dus belangrijker dan het realiseren van woonruimte voor de inwoners van dit land.

Ik zou alle gemeenten willen adviseren om tegen de centrale overheid te zeggen: als jullie onze gemeente vol willen leggen met zonnevelden en windmolens, dan willen we daar wel iets voor terug. Namelijk ruimte om te bouwen voor de eigen inwoners.
Wil de centrale overheid dat niet faciliteren, ook goed, stop dan de plannen voor de RES maar op een plek waar het altijd donker is.

OntwikkelingenGroothandelFood (groothandel)Lopikerwaard