Quote_teken_links

RESULTATEN DERDE ONDERNEMERSPEILING PROVINCIE UTRECHT

Onlangs zijn de resultaten gepresenteerd van de derde Ondernemerspeiling van de provincie Utrecht. De provincie Utrecht, MKB Nederland, VNO-NCW Midden en andere partners uit de provincie hebben bij ondernemers weer gepeild in hoeverre zij gevolgen ondervinden van het coronavirus. Inmiddels denkt een op de tien ondernemers mogelijk failliet te gaan door de coronacrisis.

De enquête onder ondernemers in de provincie Utrecht werd in november 2020 uitgevoerd, tijdens de gedeeltelijke lockdown die medio oktober 2020 inging. De eerste enquête vond in mei 2020 plaats, de tweede in juli 2020. Meer dan 2.000 ondernemers vulden de vragenlijst in. In deze enquête zijn de gevolgen van de harde lockdown (sinds 15 december 2020) niet verwerkt.

Negatieve gevolgen
Een ruime meerderheid van de ondernemers (77%) verwachtte in november 2020 effecten voor de bedrijfsvoering als gevolgen van het coronavirus. Dit is meer dan bij de vorige meting. Met name in de horeca- en cultuursector zijn ondernemers negatief gestemd. Drie op de tien ondernemers (31%) hadden last van het wegvallen van orders. 10% had liquiditeitsproblemen en 15% verwachtte die op korte termijn te krijgen. Er is bij diverse ondernemers (64%) onzekerheid over de werkgelegenheid in hun bedrijf. ‘Werkgevers en werknemers snakken naar het einde van de pandemie’, zegt wethouder Economie Fatma Koşer Kaya van de gemeente Amersfoort. ‘Bij een aantal van hen is de rek eruit na bijna een jaar corona. Dat geldt zeker voor veel ondernemers en zzp’ers. Het is des te bewonderenswaardiger dat zij nog zo strijdvaardig en inventief zijn. Lokale en regionale steunmaatregelen blijven nodig om de landelijke maatregelen aan te vullen.’

In de regio Utrecht hebben provincie Utrecht en gemeenten een aantal steunmaatregelen in het leven geroepen om ondernemers en werknemers door de coronacrisis te helpen, aanvullend op wat landelijk al gebeurt. Zo is er het URECA-loket en en ROM Utrecht Region.

Het volledige rapport is hier te lezen.