Quote_teken_links

ROC MIDDEN NEDERLAND ONTVANGT PRESTIGIEUS KENMERK WORD-CLASS WORKPLACE

World-class Workplace, voorheen in Nederland bekend als Beste Werkgevers, heeft medio november het keurmerk World-class Workplace uitgereikt aan ROC Midden Nederland. Thuis digitaal lesgeven, intensieve begeleiding op afstand en waken voor leerachterstanden; het onderwijs wordt door de COVID-maatregelen sterk op de proef gesteld. Dat ROC Midden Nederland alles doet om goed in contact te blijven met haar docenten en onderwijsmedewerkers, wordt gewaardeerd en heeft nu geresulteerd in de titel World-class Workplace.

Uit een onderzoek, waarin 1059 medewerkers hun mening gaven en het werkgeverschap van ROC Midden Nederland werd beoordeeld, bleek dat de medewerkers veel waardering voelen voor en ervaren vanuit hun werkgever. De thema’s waar medewerkers naar gevraagd werden zijn bevlogenheid, betrokkenheid, werkgeverschap, leiderschap en verloopbestendigheid. ‘Dat we met elkaar dit resultaat bereikt hebben, is geweldig’, aldus Voorzitter van het College van Bestuur ROC Midden Nederland Johan Spronk. ‘Juist nu moeten we met onderwijsinstellingen alles uit de kast halen om de spirit erin te houden en hun onvoorwaardelijke steun en waardering uit te spreken naar hun medewerkers.’