Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Marlon de Jager-Wessel

Liesa van Aalst is wethouder Economische Zaken in Soest
L.vanAalst@soest.nl | 0356093411

Samen voor een sterk ondernemend Soest

15 juli 2021 | 2 minuten lezen

Wat ik zo ontzettend mooi vind aan de ondernemers in Soest en Soesterberg, is dat ze denken in mogelijkheden. En dan niet alleen vanuit hun eigen perspectief, maar vooral ook met elkaar. In de paar jaar dat ik nu wethouder ben, valt me dat steeds weer op. Het gaat heus niet vanzelf, maar de ondernemers in onze gemeente zijn goed in het elkaar opzoeken. Ik zie dat er veel ideeën uitgewisseld worden, dat ondernemers creatief onderlinge verbanden zoeken en dat die weer uitmonden in nieuwe ideeën. En als gemeente vinden we het belangrijk om samen op te trekken en om samen vooruit te kijken.

We doen dat bijvoorbeeld met de ondernemerscongressen die we jaarlijks met ondernemersvertegenwoordigers organiseren. Daarnaast werken we natuurlijk samen als het gaat om het opstellen, evalueren en uitvoeren van beleid. Binnenkort staat het evalueren van het retailbeleid bijvoorbeeld gepland. Ondernemers worden actief betrokken en gevraagd hun input te leveren op het bestaande en nieuwe beleid.

Natuurlijk kunnen we niet altijd alle wensen van iedereen daarin meenemen. Maar als gemeente zitten we niet in een afgesloten gebouw om zelf het wiel uit te vinden. Die samenwerking én de samenwerking tussen ondernemers zelf, zijn voor mij enorm belangrijk, omdat die ons ondernemersklimaat sterk maken en sterk houden.

‘Fit gaat ook over de relaties tussen bedrijven en hoe zij elkaar op ideeën brengen, versterken en helpen als dat nodig is’

Fit, het onderwerp van deze uitgave, gaat wat mij betreft dus niet alleen over de “gezondheid” van alle individuele bedrijven uit Soest en Soesterberg. Het gaat ook over de relaties tussen bedrijven en hoe zij elkaar op ideeën brengen, versterken en helpen als dat nodig is. Ik noemde net al het ondernemerscongres en daar zie je eigenlijk in het klein gebeuren wat ik in Soest en Soesterberg ook over de hele breedte zie: ondernemers zoeken elkaar op, inspireren elkaar en die energie en creativiteit brengen ons allemaal verder.

We hebben het afgelopen jaar gezien dat verbinding zoeken met elkaar niet vanzelfsprekend is. Online probeerden we elkaar te vinden en waar het kon bleven we bedrijven bezoeken en in gesprek met onze ondernemers. En dat gesprek blijf ik opzoeken.

Ik hoor graag wat jouw bedrijf nodig heeft om te ondernemen in onze gemeente en hoe wij elkaar daarbij kunnen helpen. Daarvoor kom ik met plezier op bezoek en ook mijn deur staat open. Ik wens jullie allemaal een hele goede zomer!

Amersfoort