Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Marlon de Jager-Wessel

Directeur-bestuurder Utrecht Marketing. DNA: Posimist van geboorte: richt zich op de positieve zaken in het heden en blikt optimistisch naar de toekomst. Richt zich op werklust, oplossingen en resultaten, bindt, betrekt en… Presteert met pret.
www.utrechtmarketing.nl | c.jansen@utrechtmarketing.nl | @Corjansen

Schakelkunst

15 december 2021 | 2 minuten lezen

Het begon met de vraag of ik weer een passende wintercolumn wilde schrijven. De keuze voor de insteek staat vrij: terug- of vooruitblikken, aansluiten bij het thema “de gunfactor” of schrijven over het belang van regionale samenwerking. Allemaal leuke en passende onderwerpen schieten voorbij. Dus schrijven maar, zo dacht ik begin november. Het idee was om eerst terug te blikken op de afgelopen coronaperiode en vervolgens vooruit te blikken richting het feestjaar 2022 met als hoogtepunten Utrecht 900 jaar stadsrechten en de komst  van La Vuelta: de wielerronde die we in stad en regio groots gaan vieren.

De gunfactor, ook een gaaf onderwerp. Gunnen, cruciaal bij het succesvol doen van zaken en het bouwen aan je onderneming. En dan heb ik het niet over het formele gunnen, zoals bij aanbestedingen, maar over het échte
gunnen. Een opdracht gegund krijgen omdat de “gunner” weet dat je op tijd levert, voor de afgesproken prijs en met de gewenste kwaliteit. Bij succesvol zakendoen zijn het écht gunnen en het écht gegund worden cruciale succesfactoren. Mijn stelling hierbij is dat er één op één correlatie is tussen het denken en handelen in oplossingen en het zaken gegund krijgen. Omgekeerd geldt hetzelfde: degene die zich laat leiden door problemen en zaken die niet kunnen, krijgt zelden iets gegund. Focus op oplossingen leidt tot gunnen, da’s logisch. Tegelijkertijd, zo realiseerde ik me met de weer oplopende besmettingen en de stijgende ziekenhuis- en IC-bezetting, met als gevolg weer tal van nieuwe maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken, dat ik nog bij de actualiteit moet stilstaan.

‘Voor mij staat de juiste mentaliteit voor doorzettingsvermogen, karakter tonen, durven en ook lef hebben’

Want, met alleen een oplossingsgerichte houding ben je er in deze heftige tijd niet, zo is mijn ervaring. Nee, om als ondernemer te kunnen overleven en toekomstbestendig te zijn, komt er vandaag de dag nog een andere succesvoorwaarde om de hoek kijken. Met de ene dag het beeld dat we de weg uit de coronanachtmerrie hebben gevonden en de volgende dag dat dit nooit meer weggaat, is schakelkunst nodig. Oftewel: een groot vermogen tot schakelen, schakelen en nog eens schakelen.

Wat mijns inziens een ondernemer en een organisatie succesvol maken, is dat zij succesvol kunnen schakelen en zo goed getimed inspelen op de steeds veranderende omstandigheden.  Belangrijkste taak voor mij als directeur van Utrecht Marketing het afgelopen jaar, en naar verwachting ook het komend jaar, is de kunst van het schakelen succesvol toe te passen.

Zo terugkijkend was het voor Utrecht Marketing en haar partners het afgelopen jaar een jaar van niet aflatend schakelen, schakelen en nog eens schakelen: goed getimed inschakelen, afschakelen, bijschakelen, doorschakelen, omschakelen, opschakelen en als het even kan nooit uitschakelen. Mijn verwachting is dat het ook het komende bijzondere feestjaar zo gaat.

Mijn schakelkunstmotto voor 2022 is dan ook: Inschakelen, doorschakelen, bijschakelen, omschakelen, opschakelen, afschakelen en… repeat. Inschakelen, doorschakelen, bijschakelen, omschakelen, opschakelen, afschakelen en… repeat.

Ik wens alle Ondernamen-lezers dan ook een succesvol schakeljaar in 2022!😊

Utrecht