Sociaal ondernemen maakt ons werk leuker’

V&V Support beklimt de Prestatieladder

V&V Support BV uit Lopik is de trotse bezitter van het PSO-keurmerk. Het detacheringbedrijf voor beton-, grond-, water-, wegen- en spoorbouw is gecertificeerd op trede één van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen: ze leveren een bovengemiddelde bijdrage aan het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) is een kwaliteitskeurmerk van TNO. Het laat zien in welke mate een organisatie sociaal onderneemt. Het doel? De arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verhogen. Om de trede op de prestatieladder te bepalen wordt de verhouding tussen het aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt en het totaal aantal medewerkers gemeten. V&V Support is ingestroomd op de eerste van drie treden. ‘Ons doel is om volgend jaar naar trede twee te gaan’, vertelt hr-manager Daniëlle Theeuwsen.

Sociaal ondernemen is belangrijk binnen V&V Support. ‘Het certificaat maakt dat zichtbaar’, legt accountmanager Tijs van Kippersluis uit. ‘We proberen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer duurzaam aan het werk te krijgen.’ Danielle vult aan: ‘Opdrachtgevers verwachten ook steeds vaker dat sociaal ondernemen onderdeel is van je organisatie. Ze willen dat een bepaald percentage medewerkers uit “social return” komt. Bovendien is er steeds meer vraag naar arbeidskrachten. De groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt nog nauwelijks aangesproken, terwijl er veel mensen tussenzitten die dolgraag aan het werk willen.’

‘Het leukste is als je uiteindelijk de
match kan maken’

Goed salaris
Zoals Ahmed uit Syrië, die in zijn thuisland als technicus op een schip werkte. Tijs: ‘Hij had niet de juiste papieren om in Nederland aan het werk te gaan. Na wat onderzoek vonden we een werkplek voor hem bij een van oorsprong Duits bedrijf. Deze partij heeft hem opgeleid en nu onderhoudt hij de technische machines van Jumbo.’ Tijs vervolgt lachend zijn verhaal. ‘Hij heeft een jaarcontract met een enorm goed salaris. Het dubbele van wat hij eerder verdiende!’ Daniëlle: ‘Hij heeft Tijs wel een miljoen keer bedankt!’

V&V Support biedt jongens als Ahmed een opstap naar de arbeidsmarkt. Volgens Tijs is dat vaak het enige dat nodig is. Het zijn mensen die voor langere tijd in een uitkeringssituatie zitten of die weer instromen na ziekte. Maar ook statushouders en jongeren die niet aan een eerste baan komen. Daniëlle: ‘Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor het niet lukt om aan werk te komen. Het is fijn als je deze mensen kunt helpen.’ Tijs noemt het een “win-win-winsituatie”. ‘Je haalt iemand uit een uitkering, hij kan een sociale kring opbouwen en de taal beter leren. Het wordt een personeelslid van ons en daar worden wij natuurlijk niet slechter van. Bovendien merken we tijdens aanbestedingen dat het een positieve noot is in je aanbod.’

Doorgronden
Het werkt als een positief visitekaartje, maar dat moet niet de reden zijn om je bedrijfsvoering aan te passen, vindt Daniëlle. ‘Je moet er volledig achterstaan, want het is een lastige doelgroep.’ Tijs knikt instemmend: ‘Mensen dragen hun verhaal mee en dat kan ver gaan. Ze komen bijvoorbeeld uit oorlogsgebieden. Trauma’s of taalbarrières kunnen ervoor zorgen dat mensen zich moeilijk kunnen uiten. Ook krijg je te maken met discriminatie. Je moet met veel factoren rekeninghouden om het in goede banen te leiden.’

V&V Support werkt daarvoor samen met een aantal gemeenten dat zich bezighoudt met social return. Daniëlle: ‘Door samen te werken en advies in te winnen, doen we ervaring op met de doelgroep.’ Volgens Daniëlle en Tijs gaat het vooral om het leren kennen van iemands verhaal. Tijs: ‘Soms wil iemand echt wel, maar komt het er niet uit. Zo’n persoon is moeilijk te doorgronden. Hoe is hij of zij achter zijn of haar masker?’ Volgens Daniëlle ligt juist daar de uitdaging. ‘Hoe moeilijker, hoe uitdagender. Het leukste is als je uiteindelijk de match kan maken. Daar doe je het voor: dat iedereen blij is.’

Naast een werkplek biedt V&V Support ook opleidingen aan. Daniëlle: ‘Het kan zo zijn dat we iemand die al goed is opgeleid, toch nog een opleiding aanbieden, zodat hij breder inzetbaar is. Wie bieden ook taalcursussen en kijken bijvoorbeeld of een rijbewijs nodig is.’ Tijs sluit af: ‘We stoppen veel energie in onze medewerkers en dat merk je!’